Ring oss: 08 410 413 13 Maila oss: support@ungapped.com

Skicka påminnelsemejl till inaktiva kontakter

2023-09-12

Påminnelsemejlet kommer att skickas till mejlets inaktiva kontakter, dvs de kontakter som fått mejlet men som varken har öppnat eller klickat i mejlet (= de mejlmottagare som finns i den grå stapeln i mejlstatistiken) vid tiden för påminnelsemaejlets utskickstid.

  1. Öppna mejlstatistiken för det tidigare skickade mejlet
  2. Klicka på Skapa påminnelse
  3. Sätt eventuell en ny ämnesrad på påminnelsemejlet (eller behåll samma ämnesrad)
  4. Skriv en eventuell beskrivning av mejlet (denna beskrivning är enbart för internt bruk, mottagaren kan inte se den någonstans)
  5. Ange datum och tid för när påminnelsen ska skickas
  6. Schemalägg påminnelsemejlet.

De kontakter som hunnit öppna/klicka i mejlet innan påminnelsemejlet skickas kommer att försvinna ur mottagarsegmentet, och kommer alltså ej få påminnelsemejlet.

skicka påminnelsemejl bara till inaktiva kontakter

Se också:
Skicka påminnelse till de som ej ännu besvarat din enkät/anmält sig till ditt event »

    Manualer

    Ta din marknadsföring till nästa nivå