Ring oss: 08 410 413 13 Maila oss: support@ungapped.com

Frågetyper

2021-12-08

 

Frågetyper

Vårt formulär-verktyg har arton olika slags frågetyper och fyra innehållsblock:

Frågor

 1. Ett val (Radioknapp – endast ett svarsalternativ valbart)
 2. Kryssrutor (flera svarsalternativ valbara)
 3. Textruta (en rad med text)
 4. Fritext (stor text-ruta)
 5. Rullista
 6. Betyg
 7. NPS (Net Promoter Score) – används för att mäta kundlojalitet
 8. Samtycke
 9. Datumväljare
 10. Tidsväljare
 11. Datum & tid
 12. Nummer
 13. Persnr/Orgnr
 14. Namn
 15. E-post
 16. Mobilnummer
 17. Slider
 18. Dold

Innehåll

 1. Text
 2. Bild
 3. Avgränsare
 4. Sidbrytning

Du kan naturligtvis göra frågor obligatoriska och förifyllda. Du kan sätta villkor både på frågor och innehållsblock (= visa följdfråga OM ett visst svarsalternativ på huvudfrågan har valts).

Med innehållsblock kan du dra in text och bildblock eller skapa en  ”Sidbrytning” mellan de frågor där du önskar en sidbrytning i enkäten.

  Manualer

  Ta din marknadsföring till nästa nivå