Frågetyper

frågetyper i enkätverktyget

Vårt formulär-verktyg har elva olika slags frågetyper:

 1. radio-knapp (endast ett svarsalternativ valbart)
 2. kryssruta (flera svarsalternativ valbara)
 3. text-fält (en rad med text)
 4. fritext (stor text-ruta)
 5. betygsblock
 6. rull-lista
 7. NPS (Net Promoter Score) – används för att mäta kundlojalitet
 8. samtycke
 9. mobilnummer
 10. e-post
 11. dolda fält

Du kan naturligtvis göra frågor obligatoriska, förifyllda och sätta villkor (= visa följdfråga OM ett visst svarsalternativ på huvudfrågan har valts).