Ring oss: 1-800-931-6339 Maila oss: support@ungapped.com

Frågetyper

2021-02-05

frågetyper i enkätverktyget

Vårt formulär-verktyg har elva olika slags frågetyper och två innehållsblock:

 1. radio-knapp (endast ett svarsalternativ valbart)
 2. kryssruta (flera svarsalternativ valbara)
 3. text-fält (en rad med text)
 4. fritext (stor text-ruta)
 5. betygsblock
 6. rull-lista
 7. NPS (Net Promoter Score) – används för att mäta kundlojalitet
 8. samtycke
 9. mobilnummer
 10. e-post
 11. dolda fält
 12. text
 13. bild

Du kan naturligtvis göra frågor obligatoriska och förifyllda. Du kan sätta villkor både på frågor och innehållsblock (= visa följdfråga OM ett visst svarsalternativ på huvudfrågan har valts).

  Manualer

  Ta din marknadsföring till nästa nivå