Frågetyper

våra olika frågetyper i formulärsverktyget
Vårt formulär-verktyg har sju olika slags frågetyper:

  1. radio-knapp (endast ett svarsalternativ valbart)
  2. kryssruta (flera svarsalternativ valbara)
  3. rull-lista
  4. betygsblock
  5. text-fält (en rad med text)
  6. fritext (stor text-ruta)
  7. dolda fält