Beskär bild

  1. Markera bilden i e-postverktyget eller enkätverktyget
  2. Klicka sedan på ”Redigera” i högerspalten, under bilden
  3. Nu öppnas det inbyggda bildredigeringsverktyget.
    Klicka sedan på ”Crop” och bilden får en vit ram. Dra i de vita cirklarna för att göra din markering.
    När du är klar klickar du på ”Apply”.
  4. Klicka på Save för att spara din nya bild.
    Antingen väljer du att spara den nya bilden som ny bild, eller att spara över originalbilden.

crop-images