Beskär bild

  1. Markera bildblocket i e-postverktyget eller enkätverktyget
  2. Klicka sedan på ”Redigera” i högerspalten, under bilden
  3. Nu öppnas det inbyggda bildredigeringsverktyget.
    Klicka sedan på ”Crop” och bilden får en vit ram. Dra i ”bollarna” för att göra din markering.
    När du är klar klickar du på Apply-knappen.
  4. Klicka på Save för att spara din nya bild.
    Antingen väljer du att spara den nya bilden som ny bild, eller att spara över originalbilden.