Bakgrundsbild – bakgrund

Lägg in bakgrundsbild i bakgrunden

lägg in en bakgrundsbild i ditt mail, anmälningsformulär eller enkät

  1. Gå till Design i höger-spalten
  2. Klicka på den nedåtgående pilen vid Bakgrund
  3. Klicka på Ersätt under Bakgrundsbild
  4. Välj en bild från bildbankerna, eller ladda upp en bild. Infoga.

OBS 1! Väljer du en animerad bild som bakgrundsbild i ett mail måste du vara medveten om att vissa mailklienter inte visar animerade bilder, så det funkar inte överallt.
Alla webbläsare kan dock visa animerade bilder, så animerade bakgrundsbilder på enkäter och anmälningsformulär är inga problem.

OBS 2! Bakgrundsbilden på ett anmälningsformulär/enkät kan du dra ut så den passar fönstret, upprepa, upprepa enbart vågrätt, upprepa enbart lodrätt. Du kan också välja att inte upprepa bakgrundsbilden alls, och då välja om bilden ska fästas till vänster/centreras/höger och uppe/mitten/nere.
I ett mail kan bakgrundsbilden enbart repeteras.