Ring oss: 08 410 413 13 Maila oss: support@ungapped.com

Eftervård: Utvärdering

2022-09-23

 1. Klicka på den röda Skapa uppe i den svarta listan och skapa själva utvärderingen
 2. Publicera utvärderingen
 3. Testa utvärderingen själv. Radera sedan dina testsvar.
 4. Öppna eventet
 5. Gå till Kommunikation i vänster-spalten
 6. event: skapa uppföljningsmail

 7. Välj Följa upp. Använd antingen standardmallen eller skapa eget utskick.
  Detta mail är automatiskt kopplat till rätt segment = rätt mottagare, dvs de personer på gästlistan som har statusen ”Närvarat”.
 8. Infoga en knapp (eller gör en vanlig textlänk) i mailet.
  Om det ska vara anonyma svar – länka till enkätens URL.
  Om det ska vara icke-anonyma svar – gå till fliken Enkät, välj rätt enkät och Infoga.
 9. Skicka ut eller schemalägg mailet!
  Schemalägger du mailet till att skickas senare så är det de personer som vid utskickstillfället finns i segmentet som kommer att få eftervårds-mailet. (Alltså inte de personer som vid schemaläggningstillfället finns i segmentet.)
 10. Mailstatistiken för utvärderings-mailet hittar du inne i eventet, under Inbjudningar.
  Statistiken för utvärderingen hittar du under Enkäter (pågående eller avslutade).
Observera!
Du ska INTE koppla utvärderingsenkäten till eventet.
Då blir det jättefel 🙁

Manual för enkäter / utvärderingar »
Manual för mail »
Manual för sms »

  Manualer

  Ta din marknadsföring till nästa nivå