Stänga (avpublicera) enkäten

En stängd enkät kan inte längre ta emot svar, och ett meddelande visas till ”eftersläntrande” respondenter som vill fylla i enkäten.
(Så här ändrar du meddelande-texten som visas när respondenten besvarat din enkät, eller när enkäten är stängd »)

Det finns tre sätt att stänga en enkät:

 1. Manuellt
 2. Vid ett visst datum och tidpunkt
 3. Efter x inkomna svar

1. Stänga enkäten manuellt

 1. Klicka på Enkäter i vänster-spalten
 2. Gå till Pågående-fliken
 3. Klicka på Avsluta på den enkät du vill avsluta.

2. Stänga enkäten vid ett visst datum och tidpunkt

Exempel: eventet äger rum 2017-01-07, så du vill stänga anmälan ett dygn innan.
Detta gör du i samband med att du publicerar enkäten.

 1. Klicka på Publicera nere till höger.
 2. Välj ”Avpublicera ett visst datum”
 3. Välj datum och tid
 4. Klicka på Publicera enkät.

stäng enkäten vid ett visst datum

3. Stänga enkäten efter x inkomna svar

Exempel: lokalen där du ska hålla ditt event har bara 150 platser, så du vill att enkäten automatiskt ska stängas efter 150 inkomna anmälningar.

Detta gör du i samband med att du publicerar enkäten.

 1. Klicka på Publicera nere till höger.
 2. Välj ”Sätt ett maximalt antal svar”
 3. Ange antal svar
 4. Klicka på Publicera enkät.

stäng enkäten efter x inkomna svar