Drift

100% Svensk drift

Om ni vill säkerställa att er information samlas in, lagras och används enligt gällande EU-regler så är vår molntjänst det absolut säkraste alternativet. All data som vi samlar in lagras på servrar i Sverige (Stockholm).

Integration

Inga amerikanska molntjänster

Företag som omfattas av Privacy Shield som t.ex. Amazon, Google, Microsoft kan inte säkerställa en adekvat skyddsnivå för personuppgifter som överförs till molntjänster i USA. Schrems II har ogiltigförklarats enlig dom i EU.

Avtal

Egna PUB avtal

Vi upprättar alltid ett PUB avtal så fort vi samarbetar med en underleverantör där vi behöver dela personuppgifter. Detta gör vi för att binda underleverantören att efterleva kraven i GDPR.

”Vi presenterar Ungapped som onboardingteknik när kunden kräver svensk datalagring

Företaget Whippy skräddarsyr onboardingresor via mail och SMS-utskick till medarbetare och rekryterande chefer för att säkerställa att de får rätt information vid rätt tidpunkt under första året.

Paulin Larsen Berglöf och Emma Lindgren

Paulin Larsen Berglöf och Emma Lindgren

Vi använder Ungapped under preboarding-fasen (d.v.s. från kontraktsskrivning och fram till första dagen) för några kunder men ser stor potential att även kunna leverera on- och postboarding via verktyget säger Emma Lindgren, Whippy.

Emma Lindgren driver tillsammans med sin kollega Paulin Larsen Berglöf, onboarding-företaget Whippy. De hjälper arbetsgivare att säkra en bra start för nya medarbetare och rekryterande chefer – från kontraktsskrivning och hela det första året. Deras modell är Onboarding-as-a-Service, vilket innebär att de tar ett helhetsgrepp kring en organisations onboarding – från behovsanalys och process, till innehållsproduktion, mätning och den tekniska administrationen. De skräddarsyr innehållet utifrån kundens behov och mål, men lutar sig alltid mot sin egna Whippy-process som är förankrad i internationell forskning om vad en nyanställd och dess chef behöver för att bli produktiv, lojal och motiverad under den första kritiska perioden. Det viktigaste att säkra för att behålla medarbetare är, enligt Whippy, förväntansbilden, ledarskapet och utvecklingsplanen – något som nyligen också bekräftades i en McKinsey-rapport.

Enligt Paulin så är onboarding fortfarande ett outforskat område – även om allt fler studier visar fördelarna med att arbeta strukturerat med onboarding, och riskerna en arbetsgivare tar om den inte investerar i introduktionen. Dessa förutsättningar har gjort att mycket det senaste året handlat om att utbilda målgruppen – från mätning och utvärdering av onboardingprocesser för att säkra verksamhetsnytta, till vilka plattformar som bäst uppfyller kundbehovet.

Enligt Whippy har flera teknikpartners och väljer plattform utifrån kundens behov och förutsättningar och enligt Emma kom Whippy i kontakt med Ungapped eftersom de hade en kund som efterfrågade att data skulle lagras i Sverige.

– Eftersom jag har en bakgrund inom kommunikationsbranschen såg jag flera fördelar med att använda ett kommunikationsverktyg för vad många anser är en HR-process. Det finns möjlighet att, i stor utsträckning, personifiera innehållet och dessutom upplever vi plattformen som intuitiv. Inte minst har samarbetet med Ungapped fungerat mycket bra.

För oss är det viktigt att Ungapped uppfyller kraven på GDPR/Schrems och i de fall vi har fått specifika förfrågningar om datalagring i Sverige så har Ungapped varit en unik partner.

Emma, hur viktigt är det att Ungapped snabbt kan göra skräddarsydda integrationer mot era kunders olika system?
Bland de kunder som onboardar stora mängder medarbetare årligen blir integrationen en viktig parameter; både för att säkerställa säker överföring av personuppgifter, liksom att spara tid i form av manuell handpåläggning för HR-personen som ska administrera.

Hur väl uppfyller Ungapped kraven på funktionalitet för automatisering vid pre-boarding av medarbetare på Whippy?

Ungapped är ju initialt inte byggt som ett onboarding-verktyg, men en introduktionsresa är ju i mångt och mycket en kommunikationsprocess. Vi ser hur plattformen gör det möjligt att arbeta mer marknadsinriktat kring HR än många andra renodlade onboardingtekniker på marknaden. Här tänker jag bland annat på nivån av personifiering för rollanpassade onboardingupplevelser.

Whippy mäter kontinuerligt och har utvecklat sin egna standardmätning av pre-, on- och postboarding på marknaden.

Organisationer som tagit stöttning av Whippys onboardingprocess har:
91 % av nyanställda levererar över chefens förväntningar
tre månader in i rollen
90 % av nya medarbetare upplever att de utvecklats starkt professionellt
sedan sin startdag
94 % av nyanställda har fått starkt stöd av sin chef
och en Buddy under introduktionen
Employee Net Promoter Score (eNPS) ligger på
48 månad tre och 54 månad sex

En rapport från Wise Consulting visade nyligen att pre-, on- och offboarding är de HR-processer som flest planerar att digitalisera men där avsaknaden av systemstöd också är som störst.

Flera företag väljer Ungapped för sin Svenska drift

Så mycket mer än e-postmarknadsföring

Med Ungapped får du tillgång till en kraftfull digital kommunikationsplattform. Vårt team finns alltid nära till hands för att hjälpa dig lyckas med din kommunikation

Punkter

Skapa undersökningar och enkäter

Gör bättre kundundersökningar och medarbetarundersökningar med vårt verktyg

Enkät och undersökningsverktyg

Skicka SMS till din målgrupp

Skapa effektiva kampanjer och nå din målgrupp snabbt via sms

Skicka SMS verktyg

Hantera events och inbjudningar

Skapa engagemang innan, under och efter ditt event med vår plattform

Eventhanteringsverktyg

Piltavla

Marketing automation

Skapa automatiserade flöden och öka din kommunikation. Låt inte leadsen svalna.

Marketing Automationsverktyg

Läs mer om GDPR och hur vi behandlar personuppgifter.

Vill du veta mer om våra produkter samt höra hur vi säkerställer att du säkert kan lagra personuppgifter via och hos oss. Maila oss direkt!

Ta din marknadsföring till nästa nivå