Ring oss: 08 410 413 13 Maila oss: support@ungapped.com

Ange adresskälla

2018-01-17

Talar du om för dina mottagare varifrån du har fått deras kontaktuppgifter? Inte? Då är det dags att göra det. Enligt rådande lag måste du som kontaktar en privatperson via e-postmarknadsföring ange varifrån du har hämtat adresskällan.

Så vad är det som gäller? I korta drag gäller följande:

  • Med adresskälla menas det företag eller register varifrån du (marknadsföraren) har hämtat mottagaradressen.
  • Utskick som sänds till konsumenter ska innehålla information om adresskälla.
  • I informationen om adresskälla ska adress och telefon till adresskällan finnas med så att mottagaren kan kontakta källan.
  • Kontaktuppgifter behöver inte finnas med om det finns anledning för dig att anta att mottagaren förstår varifrån adressen har hämtats, till exempel till följd av kundförhållande, medlemskap, beställning av information eller liknande.

Även vid utskick till företag är det god sed, men inte ett krav, att lämna uppgift om adresskällan.

    Manualer

    Ta din marknadsföring till nästa nivå