Ring oss: 08 410 413 13 Maila oss: support@ungapped.com

A/B-testa innehållet i mailet

2022-08-30

Med ett A/B-test av innehåll kan du ta reda på exempelvis vilken rubrik, bild eller vilken knappfärg som ger bäst effekt.


OBS! Filmen har ljud.
Klicka på ikonen längst till höger på filmen ovan för att se filmen i helskärmsläge.

Steg 1. Aktivera A/B-testning

A/B test av innehåll

 1. Öppna mailets Inställningar i höger-menyn
 2. Gå till Avancerat-fliken i höger menyn
 3. Aktivera A/B-testning
 4. Nu dyker det upp två ämnesrader ovanför själva mailet.
  Om du enbart vill A/B-testa själva innehållet i mailet anger du samma ämnesrad både på A och B.

  (Vår rekommendation är att enbart A/B-testa ämnesraden, eller att enbart A/B-testa innehållet.
  Är skillnaden mellan A och B för stora är det annars svårt att ”sätta fingret på” exakt vad som medförde den ökade öppningsgraden/klicken.)

 5. Ange hur många Procent av din mottagarlista som ska användas till A/B-testet
 6. Ange under hur lång tid A/B-testet ska fortgå (1-24 h).
  OBS! Har du färre än 100 mottagare så delas hela din mottagarlista i två lika stora delar – hälften får A-mailet och den andra hälften får B-mailet – och mailet skickas på en gång.
 7. Ange vad som ska räknas som ”vinnare” – antingen den version som får flest öppningar eller den version som får flest klick.

Steg 2. Markera vilka block i mailet som tillhör A-varianten respektive B-varianten

A/B Test av innehåll

 1. Markera det block som ska A/B-testas.
 2. Gå till Avancerat-fliken i höger-spalten
 3. Markera om detta block ska tillhöra A-varianten eller B-varianten.
  (De block som ska visas både för A OCH för B behöver du inte röra.)
 4. Stäng.
 5. Om du öppnar förhandsgranskningen (= ögat i höger-spalten) kan du förhandsgranska mailets olika varianter.
 6. Spara utskicket och Skicka ut mailet.

När A/B-testet är klart och en vinnare utsetts skickas vinnarvarianten automatiskt ut till de resterande kontakterna på din mottagarlista.
Om A/B-testet slutar oavgjort så skickas den variant ut som du markerat med ett hjärta.

Exempel:
Jag har totalt 1000 kontakter på min mottagarlista och har inställningen att 20 % ska A/B-testas, och den variant som får flest klick ska utses till vinnare efter 6 timmar. Jag påbörjar testet klockan 12.

10 % (100 mottagare) får variant A klockan 12.
10 % (100 mottagare) får variant B klockan 12.
80 % (800 mottagare) får den vinnande varianten klockan 18.

Så här A/B-testar du ämnesraden »

  Manualer

  Ta din marknadsföring till nästa nivå