Manual för enkäter

Enkäter används för att samla in information, tex ett anmälningsformulär till ett event, en kundundersökning eller en digital utvärdering av en kurs.

Kan inte enkäten ligga direkt i ett mail?

Nej, tyvärr är detta inte möjligt. Ett mail som innehåller formulärkod kommer att hamna direkt i mottagarens skräpkorg eller inte levereras alls eftersom formulärkod anses som skadlig av e-postklienterna. Eller så syns enkäten i mailet, men när man fyllt i enkäten postas inte svaren.
Du måste alltid länka till din enkät, till exempel via mail, sms eller facebook.

Enkätens status

En enkät kan ha en av fyra statusar: Utkast, Pågående, Schemalagd eller Avslutad.

  • Utkast: en enkät du håller på att redigera. Den är ännu inte publicerad.
  • Pågående: en publicerad enkät. Inkomna svar från en publicerad enkät kan du se i enkätens statistik.
  • Schemalagd: en enkät som kommer att publiceras ett visst datum.
  • Avslutad: en enkät som passerat slutdatumet i publiceringsintervallet. Den går ej längre att besvara.