Ange villkor för fråga

Med hjälp av villkor styr du om en följdfråga ska visas om respondenten svarat x på en tidigare huvudfråga.

Exempel:
Huvudfråga: Vilka tidningar läser du dagligen i pappersformat?
Svarsalternativ: DN/SvD/Metro/annan tidning

Om respondenten väljer svarsalternativet annan tidning ska följdfrågan ”Vänligen specificera vilken tidning du brukar läsa” synas.

ange villkor i din enkät

  1. Skapa både huvudfrågan och följdfrågan.
  2. Spara. (Viktigt!)
  3. Markera ”följdfrågan” och klicka på Villkor i höger-spalten.
  4. Välj huvudfrågan, och ange sedan det (eller de) svarsalternativ som respondenten ska välja för att följdfrågan ska synas. Klicka på Lägg till.
  5. Spara.

Öppna förhandsgranskningen för att testa om funktionen funkar.

Multipla svarsalternativ

Det går också att ange att följdfrågan ska visas om respondenten valt x eller y som svarsalternativ på huvudfrågan.

Exempel:
Huvudfråga: Hur troligt är det att du skulle rekommendera vår produkt/tjänst till en vän eller kollega?
Svarsalternativ: 1-10
Om respondenten väljer 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 ska följdfrågan visas.
(Väljer respondenten 7, 8, 9 eller 10 ska ingen följdfråga visas.)

ange flera villkor i din enkät

OBS!
Huvudfrågan måste innehålla svarsalternativ, dvs du kan inte sätta villkor på en textruta, fritext-ruta, e-post eller mobilnummer.