Skapa ny Dynamics-koppling

  1. Öppna kontoinställningarna i Ungapped
  2. Gå till Kopplingar längst ned i vänster-spalten
  3. Vid Välj typ -> Välj alternativet DynamicsCredentials
  4. Ge kopplingen ett namn + ange dina inloggningsuppgifter till Dynamics.
    (Din OrganizationUrl hittar du inne i Dynamics: Gå till Settings och sedan Customization. Klicka därefter på Developer Resources. Du hittar URL:en vid Organization Service.)
  5. När du fyllt i alla uppgifter – Spara kopplingen.