Obligatoriska frågor

Om du markerat en fråga som obligatorisk betyder det att respondenten inte kan besvara enkäten om de glömt att besvara den obligatoriska frågan.

Klickar respondenten på Svara-knappen utan att ha besvarat en obligatorisk fråga dyker det upp ett felmeddelande som ber respondenten besvara den obligatoriska frågan.

För att göra en fråga till obligatorisk markerar du frågan och i höger-spalten bockar du i kryssrutan ”Obligatorisk”. Frågan får då en asterisk bakom sig som symboliserar att frågan är obligatorisk. Spara.

gör enkätfråga obligatorisk

FRÅGA: Kan jag ändra varningstexten i den röda rutan?
Nej, det kan du inte göra.