Innehållsblock i enkät

Utöver frågeblock finns det även textblock och bildblock du kan dra in i ditt formulär.
Precis som med frågor går det att sätta villkor på text- och bildblock.


Klicka på ikonen nere till höger på filmen för att öppna helskärmläge.