Ring oss: 08 410 413 13 Maila oss: support@ungapped.com

Sätta slumpvis ordning på svarsalternativ

2023-10-02

Svarsalternativen visas i olika ordningsföljd för respondenterna.
Det går att randomisera svarsalternativen både på envalsfrågor (radio buttons) och kryssrute-frågor.

  1. Markera en envalsfråga eller kryssrute-fråga
  2. Aktivera Slumpmässig ordning av val i höger-spalten
  3. Spara!


OBS! Filmen har ljud.
Klicka på ikonen längst till höger på filmen ovan för att se filmen i helskärmsläge.

Går det också att sätta slumpvis ordning på frågorna?

Nej, tyvärr har vi inte den funktionen.

Går det att randomisera vilka frågor som visas i enkäten?

Nej, tyvärr har vi inte den funktionen.

    Manualer

    Ta din marknadsföring till nästa nivå