Kopiera enkät

kopiera enkät
Om du vill kopiera en befintlig enkät, gör så här:

  1. Öppna den enkät du vill kopiera. (Det kan vara en pågående, schemalagd eller avslutad enkät (dock ej ett utkast).)
  2. Klicka på Skapa kopia.
  3. En kopia av enkäten har nu skapats och namnet har fått prefixet ”Kopia av – ”.