Det går inte att göra provutskick!

Om du inte kan skicka provutskick beror detta förmodligen på att avsändarnamn och/eller svarsadressen inte är ifylld eller att ämnesraden är tom. Öppna utkastet, gå till Andra inställningar (under ”ögat” till vänster) och fyll i uppgifterna. Spara och testa på nytt att göra provutskick.