Ring oss: 08 410 413 13 Maila oss: support@ungapped.com

Använd taggar

2023-11-13

Använd taggar för att organisera, hålla ordning och lättare hitta saker på ditt Ungapped-konto.
Det går att tagga både bilder, mejl, mejlmallar, enkäter, enkätmallar, event, kontaktlistor, enskilda kontakter och egna mejlblock.


OBS! Filmen har ljud.
Klicka på ikonen längst till höger på filmen ovan för att se filmen i helskärmsläge.

Skapa en tagg

Taggar kan du skapa på flera ställen – i bildbanken, i ett mejl, i en mejlmall, i en enkät, i en enkätmall, i ett event, i en kontaktlista, på ett kontaktkort och i Tagghantering (finns i kontoinställningarna).
Skapa en tagg genom att skriva önskat taggnamn och avsluta med Enter-tangenten på ditt tangentbord.

Redigera en tagg

 1. Öppna kontoinställningarna
 2. Gå till Tagghantering i vänster-spalten
 3. Aktivera Redigera taggnamn
 4. Markera den tagg du vill redigera och ändra namnet på den.

Radera en tagg

 1. Öppna kontoinställningarna
 2. Gå till Tagghantering i vänster-spalten
 3. Markera den/de tagg/-ar du vill radera
 4. Klicka på den röda Radera-knappen
 5. Bekräfta att du vill radera taggen/-arna.

Slå ihop flera taggar

 1. Öppna kontoinställningarna
 2. Gå till Tagghantering i vänster-spalten
 3. Markera de taggar du vill slå ihop
  Siffran anger hur många objekt på kontot som använder denna tagg.
 4. Klicka på Slå ihop valda-knappen
 5. Välj vilken av taggarna som ska sparas.

  Manualer

  Ta din marknadsföring till nästa nivå