Importera blockerade kontakter

Används exempelvis om du tidigare använt ett annat e-postverktyg och vill föra över dina blockerade kontakter därifrån.


Aktivera fullskärmsläge (den högra knappen på filmen) om du vill se i större format!
 

  1. Skapa en ny kontaktlista
  2. Klicka på Ny import
  3. Välj Excel/CSV och ladda upp filen från din dator
  4. Gå till Avancerat-fliken och gå ner till Importera avanmälda kontakter.
    Här väljer du E-postfältet i din excel-fil.
  5. Starta importen.

Samtliga kontakter i din kontaktlista är nu blockerade.

importera blockerade kontakter