Infoga avanmälningslänk och webbversionslänk

Enligt marknadsföringslagen MÅSTE mottagaren i alla dina mailutskick ges en möjlighet till en tydlig, enkel och kostnadsfri avanmälan. Smidigast sker detta genom en avanmälningslänk.

infoga avanmälningslänk

  • Skriv en bra avanmälningstext någonstans i ditt mailutskick. Markera texten.
  • Klicka på länk-ikonen
  • Gå till fliken ”Åtgärd”
  • Välj ”Avanmälan” i listan och klicka sedan på Infoga.

Infoga webbversionslänk

Länk till webbversion måste du inte ha enligt lag, men det är bra service att ha med utifall att mottagaren skulle ha svårt att läsa mailutskicket i sin e-postklient.

  • Skriv en bra ”visa webbversion”-text någonstans i ditt mailutskick (förslagsvis i början av mailet, eftersom det är där dina mottagare förmodligen kommer att förvänta sig att den ligger). Markera texten.
  • Klicka på länk-ikonen
  • Gå till fliken ”Åtgärd”
  • Välj ”Visa som webbsida” i listan och klicka sedan på Infoga.