Infoga avanmälningslänk och webbversionslänk

Enligt marknadsföringslagen MÅSTE mottagaren i alla dina mailutskick ges en möjlighet till en tydlig, enkel och kostnadsfri avanmälan. Smidigast sker detta genom en avanmälningslänk.


 

  1. Skriv en bra avanmälningstext någonstans i ditt mailutskick. Markera texten.
  2. Klicka på länk-ikonen
  3. Gå till fliken ”Åtgärd”
  4. Välj ”Avanmälan” och klicka sedan på Infoga-knappen.
  5. Spara.

Infoga webbversionslänk

Länk till webbversion måste du inte ha enligt lag, men det är bra service att ha med utifall att mottagaren skulle ha svårt att läsa mailutskicket i sin e-postklient.

  • Skriv en bra ”visa webbversion”-text någonstans i ditt mailutskick (förslagsvis i början av mailet, eftersom det är där dina mottagare förmodligen kommer att förvänta sig att den ligger). Markera texten.
  • Klicka på länk-ikonen
  • Gå till fliken ”Åtgärd”
  • Välj ”Visa som webbsida” i listan och klicka sedan på Infoga.