Se svar från en enskild respondent

Vill du se hur en enskild respondent svarat? Kanske bara se Lisas eller Kalles svar?

  1. Öppna enkätstatistiken
  2. Klicka på Visa svar (den vänstra av de två turkosa knapparna i sidhuvudet)
  3. Nu listas alla inkomna svar.
    Leta fram den enskilda respondentens svar, och klicka på Visa svar.