Ring oss: 08 410 413 13 Maila oss: support@ungapped.com

AI-assistenten: BILD

2023-11-13


OBS! Filmen har ljud.
Klicka på ikonen längst nere till höger för att öppna filmen i helskärmsläge.

AI-assistenten ingår inte i något abonnemang, utan är en add-on som köpes separat och har en månadskostnad.

För den månadskostnaden ingår 10M ”tokens”.
Både bild-generatorn, text-generatorn och ”översätta enkät” ingår i ”AI-assistenten”.
När ni har köpt till AI-assistenten finns funktionen på alla konton som tillhör abonnemanget, och alla användare kommer ha tillgång till funktionen.

Hör av dig till supporten för att få aktuell prisuppgift och beställa funktionen, eller om du behöver köpa till extra tokens.
Mejla till support@ungapped.com, ring 08-410 413 13 eller använd chatten inne i plattformen.

generera en AI-bild

FAKTA

 • Att skriva på engelska brukar ge mer precisa bilder än om du skriver på svenska.
 • Bildgeneratorn ger dig tre förslag på bilder.
 • Bildformatet blir png.
 • Bildstorleken blir 1024 * 1024 pixlar (en kvadratisk bild, alltså).
 • Det är bara den bild du väljer att infoga i ditt mejl/enkät/event som kommer att sparas i kontots bildbank. (De genererade bilder du inte önskar använda och inte infogar sparas alltså inte någonstans.)
 • Bilden du infogar kommer att sparas i kontots bildbank, tillgänglig för alla användare på detta konto.
 • Du kan redigera en AI-genererad bild som vanligt inne i bildredigeraren, tex beskära bilden eller lägga in er logga i bilden
 • För abonnemangets månadskonsumption av tokens går det att totalt generera 1000 bilder (dvs. 333 klick av generera bild-knappen) (om ni bara använder bild-generatorn. Använder ni även text-generatorn minskar antalet bilder som kan genereras eftersom det är en gemensam pott för både bild och text.).
 • Vi kommer förmodligen fixa så att AI-genererade bilder automatiskt får taggen ”AI”.

Vem är skaparen av bilden?

När det kommer till AI-genererade bilder kan det också uppstå frågor om vem som är upphovsrättshavaren. Traditionellt sett är det den som skapar verket som har upphovsrätten, men när det kommer till AI-genererade bilder kan det vara svårt att avgöra vem som är skaparen. Är det personen som matade in texten som AI:n använde för att skapa bilden? Är det AI:n själv som skapade bilden? Eller är det kanske företaget eller organisationen som utvecklat AI:n?

För att lösa dessa problem har flera rättsliga riktlinjer och rekommendationer tagits fram. EU har nyligen antagit ett direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden där man försöker att ta hänsyn till den nya tekniken. Direktivet fastställer att upphovsrätten till en AI-genererad bild ska tillfalla den person eller organisation som utvecklat AI:n, förutsatt att det inte finns någon annan överenskommelse.

Det finns dock vissa undantag, som till exempel om bilden skapades av en AI som använder befintliga verk eller material utan tillstånd. I sådana fall kan upphovsrätten tillhöra den ursprungliga upphovsrättshavaren. Men det är fortfarande oklart hur dessa undantag ska tolkas och tillämpas i praktiken.

Sammanfattningsvis finns det många komplexa frågor kring upphovsrätt och AI-genererade bilder. Även om det finns vissa riktlinjer och rekommendationer är det fortfarande en relativt outforskad terräng som kräver mer forskning och utveckling. Framöver kan vi förvänta oss att det kommer att bli fler fall och utmaningar som rör upphovsrätt och AI-genererade bilder, vilket kommer att kräva en konstant uppdatering av lagstiftningen och riktlinjerna på området.

Från konstlistan.se

  Manualer

  Ta din marknadsföring till nästa nivå