Det går inte att göra utskick!

  1. Öppna mailutkastet
  2. gå till Inställningar i höger-spalten
  3. kontrollera att utkastet har en avsändare, giltig svarsadress och att mailet är kopplat till en eller fler kontaktlistor.

Utkastet måste också ha en ämnesrad. Det går inte att skicka iväg ett nyhetsbrev som saknar ämnesrad, eller som heter ”Namnlöst utskick”.

Fungerar det fortfarande inte? Hör då av dig till support@ungapped.com.