Gästlistan: Ändra status på deltagare


Klicka på ikonen längst till höger på filmen ovan för att se filmen i helskärmsläge.
 

  1. Gå till Gästlista i vänster-spalten
  2. Klicka på färgpricken innan deltagarens namn. Välj den status du vill ändra till.

Ändrar du en deltagare status till ”Avbokat” mailas automatiskt ”Vad synd att du inte kan komma”-mailet till deltagaren.

Om deltagaren har statusen ”Väntelista” och du ändrar status till ”Anmäld” mailas automatiskt ”Din bokning är bekräftad”-mailet till deltagaren.