Kolumner-blocket

Med kolumner-blocket kan du enkelt göra en 2-spalt, 3-spalt, 4-spalt eller hur många spalter du vill.
Med hjälp av detta block lägger du bilder, text eller valfria block bredvid varandra.

GÖR SÅ HÄR:

  1. drag in blocket ”Kolumner” i utkastet. Du ser nu två gula fält.
  2. Drag in valfria block i de gula fälten.

Vill du ha fler än två kolumner?

  1. Drag in blocket ”Kolumner” i utkastet. Du ser nu två gula fält.
  2. Markera blocket och klicka på ”Lägg till kolumn” i högerspalten.
  3. Markera åter blocket och klicka på ”Design” i högerspalten för att ställa in kolumnfördelningen.
  4. Drag in valfria block i de gula fälten.

Så här gör du en 3-spalt