Ring oss: 08 410 413 13 Maila oss: support@ungapped.com

Skapa marknadslista i Dynamics

2020-09-16

EXEMPEL: jag vill maila samtliga kontakter som gett samtycke till att få mail och som INTE tillhör staden Stockholm.
De kontakter som saknar Stadstillhörighet vill jag inte heller ha med i min lista.


Klicka på ikonen nere till höger för att se filmen i helskärmsläge!

OBS! Bilderna från mitt Dynamics-gränssnitt och ditt kan skilja sig åt beroende på version och språk, men bör fungera någorlunda likadant.

 1. Gå till Marketing och Marketing lists
 2. Klicka på + NEW högst uppe till vänster och ge listan ett (logiskt) namn
 3. Ändra listtyp till Dynamic
 4. Targeted at” ska (troligtvis) vara Contact
 5. SPARA uppe till vänster.(Viktigt!)
 6. Nu ska vi sätta villkoren för min utsökning (= query):
  Klicka på Manage members uppe i listen
 7. För att bara få de kontakter som gett sitt samtycke till mail i min lista sätter jag ”Do not allow Emails Equals Allow”.
  Om jag vill se resultatet av denna utsökning klickar jag på Find-knappen nere till höger.
 8. Eftersom jag inte vill ha med de kontakter som saknar stadstillhörighet sätter jag därefter ett villkor som säger att Stadstillhörighet inte får vara tomt:
  Klicka på Back to Query-knappen för att lägga till nästa filter:
  Klicka på Select och välj ”Address 1: City Contains data”.
 9. Nu vill jag addera ett filter som säger att stadstillhörigheten inte får vara Stockholm:
  Klicka på Select och välj ”Address 1: City Does not equal Stockholm”.
 10. När jag är nöjd med min utsökning klickar jag på Use Query-knappen nere till höger.

Min dynamiska lista är nu klar och färdig att manuellt importeras till Ungapped/eller dags att schemalägga automatiska importer.

  Manualer

  Ta din marknadsföring till nästa nivå