Tilläggstjänster

Upplev en smidigare, mer anpassningsbar och effektiv användning av dina digitala verktyg med hjälp av dessa kraftfulla tilläggstjänster.

Testa gratis

Kraftfulla tilläggstjänster är din nyckel till att anpassa och förbättra
funktionerna i dina favoritverktyg. Här är Våra Utvalda Favorit-tillägg!

AI-Assistenten

AI-assistenten hittar du i mejlverktyget, enkätverktyget och eventverktyget. AI-Assistenten bygger på Chat GPT och är en hjälpfunktion för att skapa textinnehåll. Du kan be AI-assistenten att föreslå en ämnesrad på ditt mejl. Din text kan altereras flera gånger, t.ex. först fixa stavfel och grammatik, sedan översätta texten till önskat språk, därefter förlänga texten och sist ändra tonen på texten så den blir mer säljande. Läs mer om AI-Assistenten och se hur funktionen fungerar.

Vill du koppla på funktionen?
Kontakta oss direkt »

Add on AI
ADD On Mediaövervakning

Ungapped Mediebevakning

Genom vår mediebevakningstjänst kan du hålla koll på väsentliga ämnen som är kopplade till ditt varumärke, din bransch och dina konkurrenter. Genom att spåra specifika nyckelord och dra nytta av AI-funktioner erhåller du värdefull insikt om de aktuella diskussionerna inom mediavärlden.

Vill du koppla på funktionen?
Kontakta oss direkt »

BankID, Google Autentisering, Digital signering

BankID, Google Autentisering och digital signering är alla tekniker som används för att öka säkerheten och autentiseringen vid olika onlineaktiviteter. BankID används för att verifiera identitet vid bankärenden och andra tjänster, Google Autentisering förbättrar säkerheten genom engångskoder, och digital signering garanterar autenticitet och integritet hos digitala dokument och meddelanden.

Vill du koppla på funktionen?
Kontakta oss direkt »

Tillägg Autentisering, Bank ID och digital signering
ADD On SMS Dialog

SMS-dialog

SMS-dialog är en form av textbaserad konversation som används för att kommunicera. Denna typ av dialog kan vara användbar för snabb och direkt kommunikation, särskilt när röst- eller videosamtal inte är möjliga eller praktiska.

Vill du på funktionen?
Kontakta oss direkt »

Integrationer och API

Optimera din tid genom att enkelt integrera Ungapped med dina favoritappar, affärssystem och e-handelsplattformar.
Med kraftfulla integrationer kan du och ditt team skapa en förbättrad kundupplevelse med effektiva och sömlösa processer.

Se alla våra integrationsmöjligheter »

ADD On Integrationer + API

Ta din marknadsföring till nästa nivå