Skapa nytt sms

skapa nytt sms
Klicka på Skapa uppe i den svarta listen och välj Skapa nytt sms.

Fyll i Namn (namnet kommer aldrig mottagaren att se utan är enbart synligt i Ungapped).

Välj vilken eller vilka kontaktlistor som sms:et skall skickas till vid Mottagare.
Kontaktlistan du väljer måste naturligtvis innehålla mobilnummer!

Avsändaren ska vara företagets eller ditt namn eller ett mobilnummer.
OBS! Avsändaren är begränsad till 11 tecken (inklusive mellanslag), och kan ej innehålla åäö (gäller ej mobilnummer som avsändare).

Skriv ditt sms vid Meddelande (160 tecken per sms. Använder du fler tecken räknas det som flera sms). Du kan infoga anpassade fält i sms:et.

skriva sms

Klicka på Provutskick nere till vänster om du vill skicka provutskick.
OBS! Du betalar även för provutskicken.

När du är redo att skicka sms:et klickar du på Tillbaka och därefter Skicka.

Du ser nu en bekräftelse-sida.
Tidigare studsade och avanmälda sms-kontakter tas automatiskt bort, och du ser korrekt antal kontakter som sms:et kommer att skickas till vid ”Verkliga sms-mottagare”.
Du ser också hur mycket sms:et kommer att debiteras dig. Kostnaden för ett sms varierar beroende på vilket land du skickar till (se fullständig prislista här).

Välj om du vill skicka ut sms:et nu eller schemalägga det så det skickas ut senare.

Ser allt bra ut klickar du på Tryck och håll ned för att skicka.

Statistik för sms-utskicket hittar du sedan under Skickade.

bekräftelsesida för sms