Redigera texten på tack-sidan

Du kan själv redigera texten som visas på tack-sidan som visas när respondenten besvarat din enkät/fyllt i ditt formulär/anmält sig till ditt event.

Totalt finns det fyra stycken tack-sidor (men respondenten kommer enbart att se EN av dessa sidor):

  1. sidan som visas när respondenten fyllt i formuläret
  2. sidan som visas för respondenten om sista svarsdatum har passerats
  3. sidan som visas om eventet är fullt
  4. sidan som visas om eventet är fullt, och respondenten hamnat på en kö-lista.

Scrolla ned i höger-spalten och ändra texten.

ändra texten på formulärets svars-sida