Redigera texten på tack-sidan

Du kan själv redigera texten som visas på tack-sidan som visas när respondenten besvarat din enkät/fyllt i ditt formulär.
Du kan också redigera texten som visas om ett ev angivet sista svarsdatum har passerats, eller för att det max antal svar du satt har uppfyllts visas olika tack-sidor. Detta gör du i enkät-editorn.

Under själva formuläret finns tre stycken rutor.

  1. Den översta rutan visas när enkäten stängts manuellt.
  2. Mitten-rutan visas när enkätens max antal har nåtts.
  3. Den understa rutan visas när sista svarsdatum har passerats.

Scrolla ned i höger-spalten och ändra texten.

ändra texten på formulärets svars-sida