Inkomna enkätsvar

Du kan se inkomna svar för en pågående och avslutad enkät.

se inklomna enkätsvar och exportera till excel

  • Gå till antingen Pågående- eller Avslutade-fliken och klicka på enkätens namn
  • Om du vill se hur enkäten ser ut – klicka på Utseende-fliken
  • Svaren från flervalsfrågor och kryssrutor redovisas som stapeldiagram
    Staplarna är klickbara om du vill se exakt vilka det är som har svarat ett visst svarsalternativ (Gäller inte om det är en anonym enkät, dvs Spara samtliga svar angetts som alternativ för svarsregistrering)
  • De tre senast inkomna svaren redovisas från textfrågor och fritextfrågor (Gäller inte om det är ett anonymt svar).
  • Vill du se inkomna svar i ett visst tidsintervall klickar du på Datum uppe till höger (tex du vill se alla som anmälde sig förra veckan till ditt event).

Exportera svar till excel

  1. Klicka på Exportera-knappen uppe till höger och välj Excel -> du får nu ut alla svar
  2. Öppna en viss fråga för att se eller exportera bara svaren från den frågan.

Scrolla längst ned för att se hur enkäten såg ut.