Ring oss: 08 410 413 13 Maila oss: support@ungapped.com

GDPR – uppdatera prenumerationsformuläret på företagets webb

2024-04-09

Finns det ett prenumerationsformulär på företagets webb ska det kompletteras med

  1. en, eller flera, samtyckesrutor
  2. med tillhörande samtyckestext.

Samtyckesrutan får EJ vara förifylld, utan kontakten måste aktivt ge sitt samtycke. Samtyckestexten ska vara tydlig med vad kontakten anmäler sig till (vilken slags information, hur ofta ni kommer att skicka) och det ska tydligt framgå att datan kommer att sparas och hur länge. (Det går naturligtvis bra att länka till er datapolicy.)
OBS! Tänker du använda datan till att kommunicera i olika kanaler ska det finnas ett samtycke per kanal.

GDPR-säkra ert sign-up-formuläret

Exempel:
för att få kommunicera med kontakten både via e-post och sms måste kontakten ge två samtycken, ett för varje kanal.
Om kontakten i formuläret på bilden ovan angett sitt mobilnummer och endast samtyckt till att bli uppringd får du alltså inte skicka sms till kontakten.

TIPS
Samtidigt som du uppdaterar ditt prenumerationsformulär – ta tillfället i akt att kontrollera att ditt prenumerationsanmälansformulär fungerar. Saknar du en dubbel opt-in-funktion kompletterar du med det.

Hur gör jag för att komplettera mitt befintliga formulär?
Enklast är att du genererar ny formulärkod inne på ditt Ungapped-konto. Denna kod ska sedan ersätta den befintliga koden på din webb.

Samtyckes-texten och datum för när samtycket gavs hittar du sedan på personens kontaktkort (fliken Medgivanden).
GDPR spara samtyckestexten

Alltså, måste jag verkligen ha en samtyckes-ruta? Det framgår ju ändå väldigt tydligt vad kontakten signar upp sig för, och jag har en dubbel opt-in-funktion.
Nej, kanske inte. Men ”better safe, than sorry” tänker vi. Dessutom sparas ju själva samtyckes-texten och datumet för när samtycket gavs på kontaktens kontaktkort, vilket är smidigt.

    Manualer

    Ta din marknadsföring till nästa nivå