Ring oss: 08 410 413 13 Maila oss: support@ungapped.com

Studsade kontakter

2021-04-19

En studsad kontakt innebär att ditt mailutskick inte levererats på ett tillfredställande sätt till den e-postadress som angivits för kontakten. När du skickar ut ett nyhetsbrev tas automatiskt studsade kontakter bort från utskickslistan.
Studsar delas vanligtvis in i två kategorier  – mjuka eller hårda.

En mjuk studs innebär att utskicket nått fram till mottagarens mailserver men inte levererats till mottagaren inbox. Framförallt anses en mjuk studs vara tillfällig, dvs man förväntar sig att statusen kan ändras i framtiden. Detta kan bl.a. bero på att:

 • mottagarens server är överbelastad
 • mottagarens inbox är full
 • annat tillfälligt fel.

Om en kontakt har studsat mjukt tre gånger ändras kontaktens status till studsat precis som om det hade varit en hård studs.

Hårda studsar innebär att ditt utskick inte kan levereras alls. Detta kan bl.a. bero på att:

 • e-postadressen är ogiltig, dvs har upphört eller tagits bort
 • e-postadressen är felstavad
 • att mottagarens mailserver ligger nere eller inte svarar
 • mottagarens mailserver misstänker att mailet är SPAM och vill inte leverera det.

Kontakter som fått en hård studs (eller tre mjuka) kommer inte att få framtida utskick.

Varför skickar inte Ungapped till studsade adresser?

För att undvika att belasta mottagarnas mailservrar bör man respektera studsrapporter och inte fortsätta skicka till studsade kontakter om och om igen. I värsta fall kan det leda till svartlistning eller spamanmälningar. Därför försöker Ungapped hålla reda på studsar och sluta skicka till kontakter som studsar hårt eller återkommande studsar mjukt.

Hur återaktiverar jag en studsad kontakt?

Om du vill återaktivera en kontakt som studsat, kanske för att personen hört av sig och undrar varför hen inte får era mail så kan du:

 1. Leta upp den kontakt som har studsat
 2. Öppna kontakten genom att klicka på den
 3. Klicka på ”Återställ”
 4. Stäng kontaktkortet.

återställ en studsad kontakt

När du återställer en studs blir kontakten återställd endast för framtida utskick. Gamla utskick skickas alltså inte på nytt.

Hur får Ungapped reda på studsar?

Vid tillfället då Ungapped skickar mailet till mottagarens server får Ungapped i de flesta fall direkt ett svar om att mailet har tagits om hand ELLER att mailet inte kommer att kunna levereras. Detta svar loggas och några gånger om dagen (upp till 24 timmars fördröjning) så läses loggarna in i databasen och kan då ses av dig som användare. Det är alltså inte i realtid som studsar loggas.

Varför får vi studsrapporter som Ungapped inte känner till?

Som nämnts ovan får Ungapped inte alltid svar på en gång när mailet skickats. Ibland kan en mottagares mailserver ha för mycket att göra så att mailet köas internt. När mailet senare ska skickas och mailservern märker att mailet inte kan skickas så skickar mottagarens mailserver en ”non delivery report”, NDR, där det står att mailet inte kunde skickas. Detta svar kommer till mailadressen som användes som avsändare (from) och INTE till mailadressen som angetts som svarsadress (reply-to). Detta innebär att du som kund ibland kan få studsrapporter till din avsändaradress som Ungapped INTE känner till.

Vad är det för skillnad på avsändaradress och svarsadress?

Avsändaradressen är den formella avsändaren av mailet. Denna adress måste leva upp till en mängd kriterier som t.ex. att IP-nummer som skickar mail i domänens namn är betrodd, att mailet har krypterats med en viss nyckel etc. Dessa tekniker måste sättas upp innan Ungapped kan skicka mail i domänens namn.

När du blir kund hos Ungapped är standardinställningen att dina mail skickas med en Ungapped-domän som avsändare. För att kunna skicka med egen domän behöver du först sätta upp följande:

 • En inbox för studsar, t.ex. mail@dindoman.se eller utskick@dindoman.se
 • SPF-records i er DNS som ger Ungapped behörighet att skicka mail i domänens namn
 • DKIM-record i er DNS som visar att Ungapped har krypterat mailet med en nyckel som finns i er domän.

Instruktioner för detta finner du under SPF-records och DKIM. När du satt upp SPF och DKIM records för din önskade domän måste du även meddela Ungappeds kundtjänst så ändrar de avsändaradressen på ditt konto.

En svarsadress däremot är den e-postadress dit eventuella svar på ditt utskick skickas till. Ett mails svarsadress blir som standard ditt kontos svarsadress, men du kan själv ändra svarsadressen per mailmall eller per individuellt mail. Standard brukar vara att svar går till er kundtjänst, t.ex. info@dindoman.se, men skickar du ett mail som har en mer personlig ton och vill att mottagarnas svar ska komma direkt till dig använder du din egen e-postadress som avsändare.

Jag ser en plötslig ökning av studsar, vad ska jag göra?

En plötslig ökning av studsfrekvens beror oftast på något av följande (genom att titta på studsarnas felkoder och kategorier bör ni kunna få en bild av vad som har hänt):

 • Mailen har klassificerats som spam av mottagare, detta kan bero på innehållet, relevansen är eller i värsta fall att Ungappeds avsändaradresser markerats som suspekta. Står det explicit att det är SPAM som rör IP-adresser kontakta oss på Ungapped så kommer vi att säkerställa att dessa vitlistas.
 • Nedlagd domän. Det händer ibland att större domäner lägger ner, t.ex. år 2020 lades comhem.se ned. Här behöver ni försöka få tag på mottagarna och få dem att ge er en ny aktuell adress. Varför inte SMS:a?
 • En organisation med många av era mottagare kan ha bytt domän. Uppdatera era kontakter.
 • En stor e-postleverantör byter policies, år 2020 bytte Microsoft regler i Exchange online där kunder som vidarebefordrade mail till externa system, t.ex. Zendesk och andra ticketingsystem slutade att ta emot mail.

Vad ska jag göra om en adress jag vet existerar studsar i Ungapped?

Om ni har god kontakt med personer i den organisationen ni försöker nå – be dem att lägga till er avsändaradress i sin kontaktlista. Uppmana gärna till detta i det första bekräftelsemail som en person får när hen anmäler sig till ert nyhetsbrev t.ex. med formuleringen ”För att säkerställa att våra nyhetsbrev kommer fram till dig kan du lägga till den här avsändaren till dina kontakter”.

Är det en större mottagargrupp kan det ibland vara värt att be en person i den organisationen be sin interna IT-organisation att ”vitlista” era mail så att de alltid kommer fram till personer i organisationen. De kan oftast vitlista på avsändaradress och domän men också på IP-nummer, se Ungappeds IP-nummer här.

  Manualer

  Ta din marknadsföring till nästa nivå