Studsade kontakter

En studsad kontakt innebär att ditt mailutskick inte levererats på ett tillfredställande sätt till den e-postadress som angivits för kontakten. När du skickar ut ett nyhetsbrev tas automatiskt studsade (och blockerade) kontakter bort från utskickslistan.
Studsar delas vanligtvis in i två kategorier  – mjuka eller hårda.

En mjuk studs innebär att utskicket nått fram till mottagarens mailserver men inte levererats till mottagaren inbox. Detta kan bero på att:

 • mottagarens server är överbelastad
 • mottagarens inbox är full
 • annat tillfälligt fel.

Om en kontakt har studsat mjukt tre gånger ändras kontaktens status till en hård studs.

Hårda studsar innebär att ditt utskick inte kan levereras alls. Detta kan bero på att:

 • e-postadressen är ogiltig, dvs har upphört eller tagits bort
 • e-postadressen är felstavad
 • att mottagarens mailserver ligger nere eller inte svarar
 • kontakten har studsat mjukt tre gånger.

Hur återaktiverar jag en studsad kontakt?

 1. Leta upp den kontakt som har studsat
 2. Öppna kontakten genom att klicka på den
 3. Klicka på ”Återställ”
 4. Stäng kontaktkortet.

återställ en studsad kontakt

När du återställer en studs blir kontakten återställd endast för framtida utskick. Gamla utskick skickas alltså inte på nytt.