Ring oss: 08 410 413 13 Maila oss: support@ungapped.com

Lägg alltid in alt-texter på alla bilder i nyhetsbrevet

2022-08-30

Varför ska du ange alt-texter på bilderna?

  1. En alt-text ger även en synskadad möjlighet att ”se” bilden.
  2. Alt-texten syns i inkorgen i vissa mailklienter (tex Outlook) när bilderna inte är aktiverade.
  3. Att inte ha angett alt-texter på samtliga bilder ökar risken att mailet fastnar i ett spamfilter.

Så lägger du in en alt-text

  1. Markera bilden.
  2. Under bilden i högerspalten finns det ett textfält som heter ”Alternativ text”. Fyll i alt-texten här.

ange alt-text för varje bild i mailet

Alt-texten (eller alternativ text) är ett alternativ för den som inte kan se bilden på grund av funktionshinder, dålig uppkoppling eller någon annan anledning.
Den ska ge en kort beskrivning av bilden så att även den som inte kan se bilden får den väsentliga informationen från den.
Alt-texten bör vara kort (inte över 100 tecken), och ska inte i första hand beskriva bilden, utan fylla samma funktion.

Exempel:
Om bilden är en högerpil länkad till nästa sida ska alt-texten vara ”Nästa sida”, inte ”Pil som pekar åt höger”.

Bilder som enbart har en dekorativ funktion, eller när det inte finns något vettigt att säga om en bild ska ändå ha en alt-text. Ge dessa alt-texten -.
Att utelämna alt-texten ställer till med problem eftersom många skärmläsare då istället läser upp bildens webbadress.
ange alt-text för alla dina bilder

    Manualer

    Ta din marknadsföring till nästa nivå