Timing is everything

Timing är allt! När ska kundundersökningen skickas ut?

Av Therese Tullgren | therese.tullgren@ungapped.com

För att få ut det mesta av en undersökning är timing allt. Nu pratar jag inte om tid på dygnet eller när i veckan man ska skicka enkäten. Jag pratar om var i kundlivscykeln du skickar din undersökning. När är rätt tidpunkt för dig att få den mest validerade informationen. Det är lika viktigt, kanske till och med mer viktigt än hur du ställer dina frågor.

Det finns många typer av undersökningar som du kan skicka:

 • Undersökningar om produktfeedback.
 • Undersökningar om servicefeedback.
 • Enkäter om evenemangsinbjudningar.
 • Någon annan kundundersökning.

Varje undersökning har sitt eget syfte och vi vill alla få de mest giltiga och korrekta svaren på varje undersökning vi skickar ut eller hur?

För att få ut så mycket som möjligt av din nästa undersökning finns det två punkter att tänka på

• Vilken data vill du samla in?
• Var i kundresan är det mest relevant att samla in denna data?

Vilken data vill du samla in?

Med undersökningar kan du samla in hur mycket eller så lite data du vill. Endast fantasin sätter gränser. Hur går du tillväga för att ta reda på vilken data som är användbar och viktig för dig att samla in och vad som inte är det. Ett bra sätt är att se till att du är på rätt spår och att ställa de rätta frågorna och börja från grunden, vilka mätvärden som betyder mest för dig och sedan ta det därifrån.

Ställ dig själv dessa frågor:

 1. Vilka mätvärden betyder mest för mitt företag?
 2. Vilka datapunkter skulle kunna behöva lite mer förtydligande med kvantitativ feedback?
 3. Vilka svar vill jag veta om mina kunder och min verksamhet?
 4. Vilka frågor behöver du ställa för att ge dig de svar du söker.
 5. Prioritera dina frågor i termer av vad som är viktigast att veta nu och vad som kan vänta.
 6. Ta dessa frågor och titta på din kundresa, där längs interaktionerna är det bäst att ställa dessa frågor. Behöver du en enkät, en i app-pop-up eller något annat.
 7. Finjustera din enkät och dina frågor och ha den sedan redo att skickas när din kund når rätt punkt i sin kundresa.

Relaterat -> Hur man söker kundfeedback med undersökningar

Exempel på enkätfrågor
När du skapar frågor för dina svar bör du tänka på vilken typ av fråga du ska ställa. Kategorifrågor, frågor med enkla svar, flervalsfrågor, rankning eller öppna textfrågor. Den typ av frågeformat du använder kommer att påverka svaren du får och även avgöra vilken typ av analys du kan göra.

Enstaka tillval

Den enklaste enkätfrågan – och den enda fråga du vanligtvis använder i en omröstning – är en Ja/Nej-fråga. Du kommer att ställa en fråga och sedan ha två alternativ: Ja och Nej. Den här typen av frågor ger dig ett svar i svart på vitt men den tar inte hänsyn till någon som är däremellan. Det tvingar din respondent att välja. Detta kanske inte alltid är det bästa fallet för enkätfrågor, använd det klokt.

Flera val

Om du behöver mer data än ett ja/nej-svar ger, är en flervalsfråga vad du behöver. Det låter din respondent välja bara ett alternativ men har mer variation och möjligheten att lägga till ett ”annat” urval.

Kryssruta

Om du vill ha olika svar på en fråga så en flervalsfråga där du kan arbeta med magin. Kryssrutafrågor ger den flexibiliteten. Lägg till så många svar du vill så kan respondenterna välja så många svar på frågan de vill.

Rullgardinslista

Rullgardinsfrågor fungerar ungefär som en flervalsfråga – du har flera olika möjliga svar och respondenterna kan bara välja ett alternativ. Detta är ett bra alternativ om du har många val som de kan välja mellan och håller din undersökning snygg. En bra övning är att lista svaren i ordning, kanske från minsta till största.

Rankingskala

Rangordningsfrågor ser ut som en flervalsfråga med svaren i en horisontell linje istället för en lista. Den här typen av frågor är ett bra sätt att få en mer exakt bild av hur människor mår. Använd en skala från 1 – 5 / 1-10 eller en annan skala som sträcker sig från ”håller inte med” till ”Håller inte med”, eller från ”Jag ogillar verkligen” till ”Jag gillar verkligen”.

Textruta

För frågor som du behöver direkt feedback eller personliga uppgifter som namn är det här din typ av fråga. En liten textruta eller en stor textruta med stort styckeutrymme är vanligtvis tillgänglig. Detta är bra för frågor som du vill få mer sammanhang kring hur dina kunder känner om ett visst ämne, produkt eller engagemang de har haft med dig.

Genom att följa dessa enkla steg kommer du att kunna förstå rätt tidpunkt i din kundresa för att skicka din enkät. Vilka är de rätta frågorna att ställa i de olika stadierna och i sin tur ge dig mer relevant och korrekt data. Som med vilken plattform som helst kan du skapa de olika formaten för enkätfrågor på precis som du kan med Ungapped. Lycka till med dina formulär och undersökningar!

När du skapar din undersökning, se upp för de 5 enkla undersökningsmisstagen som skadar din svarsfrekvens.

Vill du läs mer om ta dig en runda i verktyget Ungapped Enkäter? -> Registrera dig för ett gratis konto här.

 

Andra artiklar som kanske kan intressera dig.
4 st copywriting tips för dina nyhetsbrev
Säkerställ att ditt nyhetsbrev ser likadant ut hos alla mottagare
Fordelarna med marketing automation resultat 2.0

Ta din marknadsföring till nästa nivå