NPS och nyhetsbrev

NPS-enkäter och nyhetsbrev är en kraftfull marknadsföringsstrategi

Av Therese Tullgren | therese.tullgren@ungapped.com

Som marknadsförare är det avgörande att ständigt sträva efter att förstå och förbättra kundrelationerna för att uppnå framgång på lång sikt. Net Promoter Score (NPS) är ett kraftfullt verktyg som ger dig insikt i kundnöjdhet och lojalitet. Om du inkluderar NPS-enkäter i dina nyhetsbrev kan du maximera fördelarna med detta verktyg och samtidigt stärka din marknadsföringsstrategi.

Varför ska du använda NPS-enkäter?

NPS-enkäter ger dig möjlighet att mäta hur nöjda dina kunder är och om de skulle rekommendera ditt företag. Du kan få en tydlig indikation på kundlojaliteten och om de är ambassadörer för ditt varumärke. När du identifierat ”Promoters,” ”Passives,” och ”Detractors” kan du fokusera på att stärka relationen med lojala kunder och göra mindre nöjda kunder till ambassadörer.

NPS-enkäter ger inte bara en poäng, utan ger kunderna chansen att ge öppen feedback om sina upplevelser. Det ger dig djupare insikter om deras behov, förväntningar och smärtområden. Genom att lyssna på kundernas röster förstår du vad som driver deras lojalitet och kan identifiera de områden som behöver förbättras. Denna feedback är ovärderlig för att göra förändringar som direkt påverkar kundnöjdhet och lojalitet.

De 3 viktigaste sakerna du bör beakta vid genomförandet av NPS-enkäter:

1. Rätt målgrupp: För att få relevanta och representativa resultat är det viktigt att enkäten riktas till rätt målgrupp. Om enkäten skickas till slumpmässiga eller orelaterade kunder kan resultaten bli missvisande och ge felaktig information om kundnöjdheten och lojaliteten. Att identifiera de mest betydelsefulla kundsegmenten och anpassa enkäterna därefter, ger dig värdefulla insikter.

2. Feedbackanalys och åtgärder: Att samla in NPS-data är bara en del av processen. Det är lika viktigt att noggrant analysera feedbacken och agera på den. Ditt företag bör ha en tydlig plan för hur ni ska hantera resultaten och implementera förbättringsåtgärder. Det vill säga att kommunicera med kunderna om de förändringar som genomförs baserat på deras feedback kan också bidra till att stärka relationen med dem och visa att ni tar deras åsikter på allvar.

3. Kontinuerlig uppföljning: Att genomföra NPS-enkäter bör vara en kontinuerlig process för att följa förändringar över tid och utvärdera effekterna av förbättringsåtgärder. Regelbunden mätning av kundnöjdheten ger ert företag möjlighet att vara proaktiva i att hantera event.

Åtgärder och Förbättringar

NPS-enkäter ger dig möjlighet att agera på feedback snabbt och effektivt. Genom att analysera resultaten och identifiera mönster och trender kan du ta fram konkreta åtgärder för att förbättra dina produkter, tjänster och kundupplevelse. Därtill, genom att kommunicera dessa förbättringar med kunderna visar du att du aktivt lyssnar på dem och agerar för att möta deras behov. Därmed stärker du varumärket och kundrelationerna, vilket i sin tur kan öka kundlojaliteten och locka fler potentiella kunder. Följaktligen skapar du en känsla av tillit och engagemang, vilket kan bidra till att skapa lojala ambassadörer för ditt varumärke som sprider positiva omdömen och rekommendationer till sina bekanta och nätverk.

Varför använda Nyhetsbrev för NPS-enkäter?

Nyhetsbrev har redan en etablerad bas av prenumeranter som visar intresse för ditt företag eller varumärke. Genom att inkludera NPS-enkäter direkt i nyhetsbreven gör du det enkelt för kunderna att ge sin feedback utan att lämna nyhetsbrevet. Detta ökar sannolikheten att fler kunder svarar och ger dig mer data för analys.

Kombinera NPS-enkäter med relevant och intressant innehåll i nyhetsbreven ger mottagarna ett mervärde i att prenumerera. Genom att ge kunder möjligheten att uttrycka sina åsikter och få skräddarsydd information, förstärker du deras upplevelse. Detta resulterar i en ökning av både kundnöjdhet och engagemang gentemot ditt varumärke.

Med hjälp av NPS-resultaten kan du segmentera kundbasen och anpassa nyhetsbreven för varje segment. Lojala ”Promoters” kan få exklusiva erbjudanden eller lojalitetsprogram, medan mindre nöjda ”Detractors” kan få riktad support och incitament att ge ditt företag en andra chans. Detta ökar chansen att nå rätt målgrupp med rätt budskap.

Genom att regelbundet inkludera NPS-enkäter i nyhetsbreven utvärderar du förändringarna över tid och spårar framsteg i att förbättra kundnöjdheten och lojaliteten. Det ger dig också en tydlig indikation på hur väl dina strategier fungerar och vilka förbättringar som behövs för att fortsätta stärka kundrelationerna.

När bör du genomföra en NPS-enkät?

Det finns inget strikt fastställt tidsschema för när man bör göra en NPS-enkät, men det finns några avgörande tidpunkter och situationer då det är lämpligt att genomföra en NPS-undersökning för att få mest värde av feedbacken. Här är några sådana tidpunkter:

  1. Efter en köpupplevelse
  2. Efter en kundsupportinteraktion
  3. Efter en specifik händelse
  4. Vid årsjubileum eller förnyelse

Generellt sett är det viktigt att NPS-enkäter inte överanvänds för att undvika att kunder blir överbelastade med undersökningar. Det är bättre att välja ett fåtal strategiska tidpunkter där undersökningen kan ge mest värde och agera på den insamlade feedbacken för att förbättra kundupplevelsen och bygga starka kundrelationer.

NPS-enkäter och nyhetsbrev är en kraftfull marknadsföringsstrategi för att förbättra kundrelationer och öka lojaliteten. Genom att utnyttja denna synergism kan du inte bara mäta kundnöjdhet och samla värdefull feedback, utan också stärka din kommunikation och interaktion med kunderna för att skapa en mer givande kundupplevelse. Dessutom kan du genom att använda NPS-resultaten för segmentering och anpassning av nyhetsbreven möta varje kunds individuella behov och preferenser. Genom att regelbundet inkludera NPS-enkäter i nyhetsbreven kan du även hålla koll på förändringar över tid och kontinuerligt förbättra din marknadsföringsstrategi för att behålla och attrahera fler nöjda kunder. Om du  agerar på kundens röst och göra målinriktade förbättringar kan du bygga långsiktiga relationer med lojala och nöjda kunder som blir ambassadörer för ditt varumärke.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Registrera ett konto och pröva vårt verktyg för både nyhetsbrev och enkäter i 30 dagar gratis. Klicka här.


Andra artiklar som kanske kan intressera dig.
Använd NPS metoden och mät din kundnöjdhet och lojalitet
Vad är en bra klickfrekvens för e-postmarknadsföring (CTR)?
Hur engagerar du dina kunder med e-postmarknadsföring?

Ta din marknadsföring till nästa nivå