Enkäter

Fyra huvudsakliga anledningar till varför ditt företag bör genomföra kundundersökningar

Av Therese Tullgren | therese.tullgren@ungapped.com

Företag i olika branscher genomför undersökningar för att få svar på viktiga frågor. För att få den mest korrekta informationen är det viktigt att strategiskt planera och strukturera enkätfrågorna på bästa möjliga sätt.

Så här formulerar du dina enkätfrågor:

  • Huvudmålet med undersökningen: Definiera tydligt vad syftet med kundundersökningen är och vilka mål du vill uppnå genom den.
  • Tillämpning av undersökningsdata: Planera hur du kommer att använda data som samlas in från undersökningen och hur det kan tillämpas för att fatta informerade beslut.
  • Beslut som fattas baserat på undersökningens data: Identifiera vilka beslut som kommer att fattas som en direkt konsekvens av resultaten från undersökningen.

Här är de fyra huvudsakliga anledningarna till varför ditt företag bör genomföra kundundersökningar:

Genom att skapa en icke-skämmande enkätmiljö kan du lära dig vad som motiverar respondenterna och vad som är viktigt för dem. Det ger dig möjlighet att samla in meningsfulla åsikter, kommentarer och feedback. Användning av onlineundersökningar, pappersenkäter eller mobilundersökningar ger en mer privat och mindre skrämmande miljö för respondenterna att ge öppen och ärlig feedback.

Ge respondenterna möjlighet att diskutera viktiga ämnen som är relevanta för undersökningen. Detta ger dig möjlighet att öka din insiktsnivå genom att vidga perspektivet och utforska ämnen som är relaterade till undersökningen på en bredare skala.

Undersökningar ger en opartisk grund för beslutsfattande. Istället för att förlita sig på magkänsla kan du samla in opartiska enkätdata och fatta välgrundade beslut baserade på analyserade resultat. Genom att analysera resultaten kan du fokusera på viktiga områden och undvika att slösa tid och resurser på mindre betydelsefulla områden.

Enkätresultat ger en ögonblicksbild av attityder, beteenden och åsikter från din målgrupp. Dessa värdefulla insikter kan användas som en referenspunkt för att jämföra resultat över tid och se förändringar eller trender.

För att skapa och distribuera engagerande undersökningar i olika format och samla in handlingsbara insikter kan du använda Ungappeds enkätverktyg. Vårt verktyg ger dig möjlighet att skapa och anpassa undersökningar för att få värdefulla insikter.

Förslag på olika typer av undersökningar som du kan göra:

Kundnöjdhetsundersökning:
Mät graden av kundnöjdhet med produkter, tjänster eller kundupplevelse.
Identifiera områden som behöver förbättras för att öka kundnöjdheten.
Få insikter om vad som gör kunderna mest nöjda och vad som kan leda till lojalitet.

Produktfeedbackundersökning:
Samla in åsikter om befintliga produkter eller tjänster.
Identifiera produktens styrkor och svagheter.
Få förslag på förbättringar och nya funktioner för att möta kundernas behov och önskemål.

Marknadsundersökning:
Utvärdera marknadens respons på en ny produkt eller tjänst.
Få insikter om målgruppens preferenser, beteenden och köpbeslut.
Identifierar konkurrenters styrkor och svagheter.

Varumärkesuppfattning och imageundersökning:
Mäta hur kunder uppfattar och relaterar till ditt varumärke.
Utvärdera varumärkeslojalitet och kundens förhållande till varumärket.
Identifiera områden där varumärkeskommunikationen kan förbättras.

Kundserviceundersökning:
Utvärdera kundens upplevelse och tillfredsställelse av kundservice.
Identifiera svagheter och förbättringsområden i kundserviceprocessen.
Få feedback om kundinteraktioner och supportkvalitet.

Marknadsföringsundersökning:
Mät effektiviteten av olika marknadsföringskanaler och kampanjer.
Utvärdera kundernas uppfattning av marknadsföringsbudskap och reklam.
Få insikter om vilka marknadsföringsaktiviteter som genererar mest engagemang och konverteringar.

Medarbetarundersökning:
Skapa och hantera digitala medarbetarundersökningar och HME-mätningar. Det är tryggt och säkert för dina anställda och enkelt och smidigt för dig.

Ta del av information om vårt enkla och smidiga enkätverktyg!

Registrera ett konto och testa vårt undersökningsverktyg i 30 dagar gratis!

Andra artiklar som kanske kan intressera dig.
Timingen är allt, när en undersökning ska skickas ut?
5 enkla undersökningsmisstag som skadar din svarsfrekvens
Hur man söker kundåterkoppling med undersökningar

Ta din marknadsföring till nästa nivå