MA Fordelar resultat 2.0

Fördelarna med marketing automation? (Resultat 2.0)

Av Therese Tullgren | therese.tullgren@ungapped.com

Under 2017 genomförde vårt moderbolag Liana Technologies sin första internationella undersökning när det gäller Marketing automation och vi vill med denna artikel ge uppdaterad information och nya perspektiv på hur man som marknadsförare kan använda automatiseringar idag. Vi listar våra nya resultat samtidigt som vi också jämfört de resultat som tagits fram tidigare.

Målet med undersökningen
Vi ville ta reda vilka utmaningar och fördelar marknadsföringsteam står inför när de använder automatiseringar i sitt dagliga arbete.

Vilka respondenter deltog
331 marknadsföringsproffs från Finland, Sverige, Tyskland, Frankrike, Hongkong och Förenade Arabemiraten deltog i undersökningen.

Hur väl känner man till Marketing automation?
Av de tillfrågade var det ca 90% som kände till Marketing automation. År 2017 var det 20,3% som svarade att de inte kände igen tekniken och i den senaste undersökningen vad det endast 13,9 %. Kännedomen om Marketing automation har ökat rätt kraftigt de senaste åren.

Enkätfråga: Känner du till begreppet Marketing automation?
Så svarade 86,1% JA och 13,9% NEJ

Vilka fördelar finns med Marketing automation?
De mest framstående fördelarna med Marketing automation är bättre riktade meddelanden och bättre marknadsföringseffektivitet/ROI. Fler marknadsförare värderar förbättrad ROI jämfört med tidigare undersökning. 2017 valde 32,9% förbättrad ROI som den största fördelen medan 40,5% valde samma alternativ 2019.

Enkätfråga: Vad anser du vara största fördelen med Marketing automation?

Bättre riktade meddelanden60,4%
Förbättrad effektivitet/ROI av marknadsföringen40,5%
Förbättrad kundupplevelse36,9%
Fler leads34,2%
Bättre kvalitet på leadsen33,3%
Högre konvertering29,7%
Kostnadseffektivt26,1%
Förmågan att kombinera data från olika kanaler26,1%
Närmare samarbete mellan marknad och försäljning25,2%
Ökad webbplatstrafik 17,1%
Bättre resultat 12,6%
Kortare säljcykel  5,4%
Annat  4,5%


Vilka utmaningar finns med Marketing automation?
De största utmaningarna med automatisering är brist på kunskap, personal och användbarhet. Samma utmaningar listades av de som tvekade att börja med automatisering.
År 2017 var 40% av marknadsförarna frustrerade över bristen på lämpligt innehåll till automatiseringarna medan endast 15,3% upplevde samma problem 2019.

Enkätfråga: Vad anser du vara den största utmaningen med Marketing automation?

Brist på kunskap och kompetens48,6%
Personalbrist43,2%
Svårt att använda35,1%
Brist på strategi30,6%
Ofullständiga kunddata27,9%
Andra tekniska problem26,1%
Brist på finansiering19,8%
Förseningar i scheman18,9%
Dålig organisering av företaget16,2%
Brist på lämpligt innehåll15,3%
Brist på lämpliga partners  8,1%
Annat  8,1%


Vad har vi lärt oss?
Marketing automation blir mer populärt bland marknadsförare och kommunikatörer och investeringarna i teknologin ökar. Majoriteten av de tillfrågade marknadsförarna säger att den viktigaste fördelen med marketing automation är bättre riktade meddelanden. Detta bevisar att dagens digitala marknadsföring handlar om personlig kommunikation som är aktuell och relevant för kunden.

Förbättrad ROI av din marknadsföring, förbättrad kundupplevelse, högre kvalitet och kvantitet på leads nämndes också bland de största fördelarna. Även om automatisering inte är någon mirakelkur kan det definitivt lösa många av de största utmaningar marknadsförare stöter på.

Att anställa en hängiven Marketing automation-specialist kan boosta användningen av teknologin. Företag förväntas supporta sina anställda med utbildningar hur automatiseringar används i praktiken, men samtidigt bör mjukvaruleverantörer tillhandahålla mer utbildande material för att ta kål på alla myter kring Marketing automation.

Kontakta oss direkt så hjälper vi dig!

Andra artiklar som kanske kan intressera dig.
Marknadsföringstrender 2022 blev det som vi förutsåg 2019?
Varför är SEO viktigt? Vi går igenom grunderna för sökmotoroptimering
Hur kan medieövervakning stödja försäljningen?

 

Ta din marknadsföring till nästa nivå