NPS Kundundersökning

Använd NPS-metoden och mät din kundnöjdhet och lojalitet.

Av Therese Tullgren | therese.tullgren@ungapped.com

NPS (Net Promoter Score) är en affärsmetrik som mäter kundnöjdhet och lojalitet. Det är ett viktigt verktyg för företag att använda för att förbättra kundupplevelsen och öka lönsamheten.

Metoden har blivit allt populärare de senaste åren och används idag i en mängd olika branscher. NPS-metoden bygger på en enkel fråga som ställs till kunderna:

”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera vårt företag/ produkt/tjänst till en vän eller kollega?”

Svaret ges på en skala från 0 till 10, där 0 innebär att kunden inte alls skulle rekommendera företaget/produkten/tjänsten och 10 innebär att kunden skulle rekommendera det till andra. NPS-metoden bygger på att kunderna delas upp i tre kategorier baserat på deras svar: kritiker, passiva och förespråkare. De som svarar 9–10 betraktas som ”promotorer” som är nöjda med företaget/produkten/ tjänsten och därmed vill rekommendera det till andra. De som svarar 7–8 betraktas som ”passiva” kunder som är nöjda, men inte tillräckligt engagerade för att aktivt rekommendera företaget/ produkten/tjänsten. De som svarar 0-6 betraktas som ”kritiker” som är missnöjda och därmed inte vill rekommendera företaget/produkten/tjänsten.

NPS-värdet räknas ut genom att subtrahera andelen kritiker från andelen promotörer, och resultatet blir ett värde mellan -100 och 100.

Varför är NPS viktigt?

NPS är en användbar metod för att mäta kundnöjdhet och lojalitet på ett effektivt sätt. Metoden gör det möjligt att få en överblick över hur nöjda kunderna är med företaget/
produkten/ tjänsten och att jämföra den med andra företag/ produkter/ tjänster inom samma bransch. Detta kan hjälpa företag att förbättra sina relationer med kunderna och därmed öka försäljningen och lönsamheten. En hög NPS kan också indikera att företaget har lyckats skapa lojala kunder som kommer att stanna kvar och rekommendera företaget till andra. Detta kan i sin tur leda till ökad tillväxt, minskade marknadsföringskostnader och bättre varumärkesimage samt större lönsamhet på sikt.

En låg NPS kan indikera att företaget har missnöjda kunder som kan välja att byta till en konkurrent eller sprida negativa omdömen om företaget. Detta kan leda till minskad försäljning, högre marknadsföringskostnader och en försämrad varumärkesimage. NPS kan även användas som ett verktyg för att förbättra kundupplevelsen genom att få insikt i vad kunderna faktiskt uppskattar och vad som behöver förbättras. Genom att samla in feedback från kunderna kan företaget lösa eventuella problem och därmed öka sin NPS.

Fördelarna med att använda NPS-medoden är många. För det första ger det företag en enkel och överskådlig bild av deras kundnöjdhet och lojalitet. Det ger också möjlighet att identifiera specifika problemområden som kan förbättras för att öka kundnöjdheten.

Slutsats

NPS är en användbar metod för att mäta kundnöjdhet och lojalitet på ett effektivt sätt. Metoden kan hjälpa företag att förbättra sina relationer med kunderna och därmed öka försäljningen och lönsamheten. En hög NPS kan också indikera att företaget har lyckats skapa lojala kunder som kommer att stanna kvar och rekommendera företaget till andra. En låg NPS kan däremot indikera att företaget har missnöjda kunder som kan välja att byta till en konkurrent eller sprida negativ omdömen om företaget. Genom att samla in feedback från kunderna kan företaget lösa eventuella problem och därmed öka sin NPS.

Med vårt enkätverktyg skapar du snygga enkäter och enkätundersökningar som är anpassade efter det syfte du har med din undersökning. Behöver du ett lättanvänt och samtidigt kraftfullt verktyg för att bygga dina NPS enkäter så borde du testa Ungapped.

Registrera ett konto och testa vårt verktyg i 30 dagar gratis!

Kontakta oss direkt och prata enkätverktyg med oss. Maila till sales@ungapped.com


Andra artiklar som kanske kan intressera dig.
Timing är allt! När ska en undersökning skickas ut?
5 enkla undersökningsmisstag som skadar din svarsfrekvens
Hur man söker kundåterkoppling med undersökningar

Ta din marknadsföring till nästa nivå