AI

Fördelarna med AI i digital marknadsföring

Av Therese Tullgren | therese.tullgren@ungapped.com

Artificiell intelligens, förkortad AI, har revolutionerat många branscher och det är inte annorlunda inom marknadsföring. AI erbjuder otroliga möjligheter för att nå ut till målgrupper, personifiera kommunikation och erbjuda bästa möjliga kundupplevelse. I denna artikel kommer vi att titta på fördelarna med AI i marknadsföring.

1. Personifiering av kommunikation

AI möjliggör automatisering av personifiering genom att analysera data om dina kunder. Genom att använda data som köpvanor, sökpreferenser och kommunikation kan du som marknadsförare skapa en personifierad kommunikation för dina kunder. Detta innebär att marknadsföringskampanjer kan skräddarsys efter kundens intresse, vilket kan öka engagemang och konverteringsfrekvenserna.

Anpassad målgruppssegmentering: Genom att använda dataanalys och maskininlärning kan ditt företag skapa en anpassad segmentering av din målgrupp. Detta ger dig som marknadsförare en bättre förståelse för dina kunder och möjligheten att skapa mer relevanta kampanjer.

Genom att använda AI-teknologi för att skapa en personifierad kommunikation kan du som marknadsförare öka engagemangsgraden med kunderna med upp till 20%.

2. Datahantering

AI i marknadsföring är användbart för att hantera data som annars skulle vara omöjligt att hantera på egen hand. Genom att integrera AI-teknik i marknadsföringsstrategin kan du spåra kundernas köpprocess och hur de interagerar med din webbsida. Analysen av datan som erhålls genom AI-teknologi hjälper dig sedan att ta mer välgrundade beslut om den kundinriktade marknadsföringen.

3. Optimering av marknadsföring

Genom autonoma maskininlärningsalgoritmer kan du använda AI för att hitta de bästa marknadsföringskanalerna och annonseringsstrategierna för att maximera avkastningen på investeringen (ROI). Marknadsföringsinsikterna som erhålls genom AI hjälper till att kunna anpassa marknadsföringskanaler för att möjliggöra maximal konverteringsfrekvens utan att slösa företagets marknadsföringsbudget.

Skräddarsydda erbjudanden: Genom att analysera kunddata kan företaget skapa skräddarsydda erbjudanden och rekommendationer till kunderna. Detta hjälper företaget att öka sin kundlojalitet och öka försäljningen.

4. Förbättring av sökmotoroptimering (SEO)

SEO är avgörande inom digital marknadsföring, och AI-teknologi kan hjälpa till att förbättra sökrankningen. Genom att använda maskininlärningsalgoritmer kan systemen förstå hur en sökmotor fungerar och använda detta för att skapa mer effektiv SEO. AI kan också användas för att förutse sökmotorernas stränga algoritmer och hjälpa företaget att skapa innehåll som rankar så högt som möjligt.

Optimering av sökordsstrategier: Genom att använda AI-teknologi kan företaget optimera sin sökordsstrategi, vilket kan hjälpa webbsidan att rankas högre i sökmotorresultaten. Detta ökar både synligheten och trafiken till er webbsida.

Genom att optimera sökmotorrankningen kan företaget förbättra sin synlighet och driva trafik till webbsidan med upp till 35%.

5. Visualisering av data

Genom att använda AI-teknologi kan data presenteras i lättförståeliga visuella presentationer till exempel grafer och diagram. Detta hjälper dig som marknadsförare att förstå datan på ett mer effektivt sätt, och det gör det också lättare att dela informationen med ledning samt presentera insikter på ett lättförståeligt sätt för de som inte är tekniskt kunniga.

6. Optimering av kundupplevelser

AI är också användbart för att förbättra kundupplevelsen i din marknadsföring. AI kan skanna kunddata och förutsäga vad kunden kommer att vilja ha i framtiden, vilket gör det möjligt för dig som marknadsförare att skapa bättre kundupplevelser som leder till högre tillfredsställelse. Om du skapar engagemang genom en mer personifierad kundupplevelse kan företaget få fler kunder och ökad lojalitet från befintliga kunder.

Proaktiv kundsupport: Chatbotar och andra automatiserade lösningar kan användas för att leverera proaktiv kundsupport dygnet runt. Detta ger mer nöjda och lojala kunder, som känner att deras problem och frågor tas på allvar.

Genom att använda AI-teknologi för att skapa en bättre kundupplevelse kan företaget förbättra kundlojaliteten med upp till 25%.

Sammanfattning

AI har färdigheter som gör det möjligt för ditt företag att anpassa marknadsföringen mer effektivt, automatisera processerna och använda maskininlärning för att få en djupare förståelse för kunderna. Genom att använda AI-teknik i din marknadsföring kan företaget förbättra sina ROI och kundupplevelserna. Så om du är en marknadsförare som vill ta din marknadsföring till nästa nivå, är AI en teknik du bör prova på för att förbättra dina marknadsföringsstrategier.

Trots potentialen med AI i din marknadsföring är det viktigt att vara medveten om de potentiella riskerna som följer med AI i marknadsföringen, som till exempel, att kunderna känner sig övervakade och ger dem känslan av att deras integritet blir kränkt. Som marknadsförare måste du arbeta för att balansera de potentiella fördelarna med att utveckla strategier som är etiskt förberedda, och inte överträder integritetslagarna.

AI-teknik kommer absolut att fortsätta att förändra marknadsföringen en lång tid framöver, men det är viktigt att vi som människor hittar en balans mellan vad tekniken kan erbjuda, och de etiska riktlinjerna för denna teknologi.

Registrera ett konto och testa vårt verktyg i 30 dagar gratis!

Kontakta oss direkt och prata AI och Ungapped med oss. Maila till sales@ungapped.com


Andra artiklar som kanske kan intressera dig.
När ska en undersökning skickas ut? Timing är allt!
Vad är en bra klickfrekvens för e-postmarknadsföring (CTR)?
Säkerställ att ditt nyhetsbrev ser likadant ut hos alla mottagare

Ta din marknadsföring till nästa nivå