Monitor Public Sektor

Mediebevakning i offentlig sektor – förstå helheten

Av Therese Tullgren | therese.tullgren@ungapped.com

Den offentliga sektorns mediebevakning är unik eftersom grunderna för den, dess implementeringsmetoder och dess mål skiljer sig mycket från mediebevakning för privata företag. För att göra en enkel uppdelning är det fruktbart för företag att följa sin egen bransch och konkurrenter, samtidigt som det är mycket viktigt för den offentliga sektorn att följa mer övergripande teman och diskussionen kring vad just denna offentliga sektors representant fokuserar på.

Denna artikel ger dig en översikt över hur offentliga aktörer bör bedriva mediebevakning och ger exempel på vilka teman och helheter som bör presenteras för offentliga aktörer genom mediebevakning.

Med offentlig sektor avses den del av samhället som inte ägs av näringslivet utan av stat och kommuner.

Den offentliga sektorn inkluderar:

 • Statligt ägda företag
 • Kommunala myndigheter
 • Statliga myndigheter
 • Ministerier
 • Socialförsäkringskassor
 • Allmännyttiga företag

Vissa delar av följande tillhör också den offentliga sektorn:

 • Utbildning
 • Sjukvård
 • Miljöskydd
 • Tillverkningsindustrin
 • Information och underhållning
 • Transporttjänster

Vad ska en offentlig organisation övervaka?

Som nämndes inledningsvis är organisationens egen synlighet inte lika viktig för offentliga aktörer som för företag. Mediebevakning för företag är oftast enklare eftersom de verkar på marknaden och konkurrerar direkt med andra företag. Mediebevakning kan också göras med hänvisning till andra liknande organisationer, i vilket fall det kanske inte finns någon direkt konkurrens, men någon typ av jämförande analys är vettig för organisationen. Offentliga aktörer har ofta bredare mål och mediebevakningen bör fokusera på dem.

Den offentliga sektorns synlighet i media kan ofta vara mycket utmanande att mäta, eftersom de frågor som organisationen representerar kan vara svåra att beskriva i mediebevakningen. Situationen är dock att en offentlig förvaltningsaktör till exempel förväntas kommentera frågor relaterade till den aktören som förekommer i media och numera även i sociala medier. Övervakarna måste därför vara noggrant uppsatta så att de tar upp viktiga delar av diskussionen för den aktuella organisationen.

Kärnan i mediebevakning för organisationer inom den offentliga sektorn är ofta att titta på vilken inverkan organisationens kommunikation har fått, hur den uppfattades och vilken typ av reaktioner den orsakar. Dessutom, hur täcker media eller sociala medier ett visst ämne, lyckas den offentliga sektorns aktör att rama in ett visst ämne på ett specifikt sätt och når budskapet alla dem som det borde övervakas.

Exempel på mediamonitorer

Låt oss ta flera konkreta exempel på olika offentliga aktörer för att belysa situationen.

Medieövervakning för en offentlig vårdgivare är en palett som omfattar många stora enheter. Sjukvården är uppdelad i så många olika, mycket omdiskuterade områden att monitorerna behöver filtrera media och sociala medier med både ett väldigt brett och väldigt specifikt urval.

Övervakning inom hälso- och sjukvården kan till exempel omfatta:

 • Psykisk hälsa
 • Vaccinationer
 • Graviditetsvård
 • Folkhälsan
 • Spelande
 • Näring
 • Infektionssjukdomar
 • Arbetsförmåga programmet
 • Äldretjänster

Låt oss välja näring från föregående lista. Naturligtvis följer även offentliga aktörer som är inblandade i nutrition diskussionen som fokuserar på det, precis som de som fokuserar på hälsa och välbefinnande.

Dessutom bör en operatör inom den offentliga sektorn som fokuserar på nutrition övervaka:

 • Diskussion om hälsosam mat
 • Produkter som tagits ur butik
 • Debatt om säkerheten för djur som bearbetas för mänsklig konsumtion
 • Smittsamma djursjukdomar som svinpest och kaninfeber

Inom utbildningsområdet innehåller mediebevakningen naturligtvis viktiga teman med fokus på utbildning. Dessutom kan smärtpunkterna relaterade till utbildning filtreras bort från diskussionen. Debatten om förskoleutbildning och utbildning i allmänhet är ibland het. Det beror på att ett stort antal barn- och ungdomsföräldrar har ganska många åsikter om frågan, som ibland kan eskalera.

Inom området för tidig barndomsutbildning och utbildning i allmänhet kan följande ämnen övervakas:

 • Personalbrist
 • Coronas inverkan på studenter
 • Elevernas psykiska hälsa
 • Ändring av fält
 • Sysselsättning

Offentlig image i den offentliga sektorn

Även om en offentlig organisations offentliga image inte är huvudfrågan som ska granskas genom medieövervakning eller medieanalys, är det ändå användbart för vissa aktörer inom sektorn att genomföra en offentlig imageanalys.
Offentliga organisationer gör inte reklam utan ansvarar för den officiella kommunikationen på organisationens vägnar.

Många offentliga förvaltningsorganisationer har en formell informationsskyldighet. De negativa budskap som kommer fram i dessa kommunikationer är förknippade med organisationen, och kan därför bli föremål för diskussion, vilket i sin tur kan kräva offentlig bildanalys.

Vissa byråer kan göra långsiktiga varumärkesbyggande för att göra dem mer lättillgängliga och lättare att använda för medborgarna. Innan du kan ändra din offentliga bild måste du använda övervakning eller analyser för att kartlägga den aktuella situationen.

Media monitor Offentlig sektor

Vid mediebevakning eller medieanalys av en offentlig aktör är omfattningen av övervakningen mycket bred då övervakningen måste omfatta stora helheter och teman av sociala frågor som organisationen behöver övervaka och kontrollera.
Vilken typ av kretslopp använder offentliga organisationer för offentliga bildanalyser? För vissa aktörer är en kvartalscykel lämplig om det finns behov av att reagera utifrån resultaten av analysen, och vidta kommunikationsåtgärder, eller om just den här organisationen kommunicerar mycket. För de som kommunicerar mindre är ett halvår en bra tid mellan analyserna.

Medieanalyser av offentliga organisationer kan innehålla information om:

 • Meddelandet går vidare till mottagarna
 • Har budskapet nått rätt personer
 • Har meddelandet ändrats när det når mottagarna
 • Vilka reaktioner har människor fått p.g.a. budskapet

Mediebevakning kan också bidra till att identifiera luckor i den egna kommunikationen som kan åtgärdas av offentliga aktörer genom korrekt uppsatt övervakning. Mediebevakning är inte bara ett verktyg för att mäta den offentliga bilden, utan det hjälper också till att förstå hur media uppfattar den offentliga sektorns verksamhet.

Kontakta oss direkt och prata om vårt mediaövervakningsverktyg ”Ungapped Monitor” med oss. Maila till sales@ungapped.com

 

Andra artiklar som kanske kan intressera dig.
Marketing Automationsflöden för B2C
A/B-testning – vad är det och varför ska du bry dig?
Därför bör du inte använda flera olika e-postleverantörer

Ta din marknadsföring till nästa nivå