Men hur och vad kan du mäta efter att du skickat dina SMS? När det kommer till marknadsföring via SMS finns det en antal åtgärder du kan vidta för att mäta resultaten. Givetvis är möjligheterna inte lika stora som vid marknadsföring via mail, men mätningarna kan fortfarande ge dig värdefull inblick i vad du har för sorts kunder. Det positiva är dessutom att proceduren för mätningarna är relativt lätta att utföra. Här följer några olika mätvärden värda att följa under en SMS-kampanj:

Så snart du skickat dina SMS bör du börja med att kontrollera hur många av dina kontakter som mottagit ditt textmeddelande, och hur många meddelanden som aldrig nådde fram till en mottagare. Om du inte fastställer din avvisningsfrekvens kommer alla dina andra mätningar baseras på det totala antalet personer som du gjort ditt utskick till. Vilket i sin tur sannolikt kommer ge dig felaktig statistik istället för faktiska siffror.

Tillväxten av antalet prenumeranter mäter du helt enkelt genom att se till hur många personer du hade på din lista före SMS-kampanjen påbörjades jämfört med hur många du har på din lista efter att den avslutats.

Tidsperioden som du bör mäta tillväxten av antalet prenumeranter baseras helt och hållet på hur länge din SMS-kampanj pågår. En bra tumregel är att börja mätningarna en vecka före kampanjstart, för att vidare under kampanjen fortsätta med kontinuerliga mätningar veckovis, och sedan fortsätta mätningen till och med en vecka efter din kampanj avslutats.

Du får en bra känsla för ett “före och efter”-resultat genom att mäta antalet prenumeranter före kampanjstart, och sedan hur många nya prenumeranter du fått som resultat efter kampanjen. Att fortsätta mäta veckan efter den dagen du skickade ut ditt sista SMS, är endast lämpligt för de vars erbjudande varar längre. Ett exempel på detta är: om du skickar ut ditt sista SMS den 25 januari men dina prenumeranter har möjlighet att ta del av erbjudandet eller kampanjen fram till 31 januari, så missar du att få med statistiken över de som tar del av erbjudandet de sista dagarna om du slutar mäta den 25.

Genom att också mäta veckovis kan du lättare härleda vilka SMS som gav mer tillväxt än andra, vilket i sin tur ger dig en bättre chans att upprepa och förbättra dina SMS innan kampanjen är över och inför framtida kampanjer.

Kundbortfallshastigheten mäter i vilken takt (över tid), som folk säger upp sin prenumeration av din SMS-kampanj. De allra flesta företag väljer att mäta den totala kundbortfallshastigheten (det vill säga alla de kunder som faller bort oavsett om det är via SMS, mail eller annat kommunikationssätt) per månad, kvartal eller år. Ett bra mål är att helst se till att hela kundbortfallshastigheten aldrig går över 2–3 %, oavsett hur sällan eller ofta du gör dina mätningar.

En viktig sak att notera är att bortfallen bör mätas både under enskilda kampanjers gång och i förhållande till tidigare SMS-kampanjer. Genom att göra så får du inte bara koll på statistiken över de kunder du förlorat under specifika kampanjer, utan även vilken inverkan förlorade kunder har på dina större och mer långsiktiga mål.

Så här räknar du ut kundbortfallshastighet:

Om du inte har räknat ut kundbortfallshastighet tidigare bör du använda denna ekvation för att fastställa procenten för varje enskild SMS-kampanj du vill räkna på. Kundbortfallshastigheten = antalet förlorade prenumeranter under en specifik tidsperiod / antalet prenumeranter du hade i början av samma tidsperiod.

Inlösningsfrekvensen är något du mäter kampanj för kampanj för att fastställa den totala procenten av antalet kunder som väljer att ta del av det du erbjuder via din SMS-kampanj. Den här statistiken är vanligtvis den allra första statistiken som de flesta väljer att mäta och sammanställa efter att de skickat ut en SMS-kampanj. VIlket inte alls är konstigt eftersom det är ett mycket bra tecken på om kampanjen har varit/är framgångsrik. Tänk dock på, att hur framgångsrik din kampanj varit inte enbart kan fastställas genom denna typ av mätning. Det reella värdet kan enbart konstateras genom att kombinera inlösningsfrekvensen med alla de övriga nyckeltalen vi pratat om i det här inlägget

Från inlösningsfrekvensen kan du sedan fastställa vad kommunikationen via SMS med varje prenumerant faktiskt kostar dig. Du använder helt enkelt ekvationen nedan. Kostnaden för de prenumeranter som löser in erbjudandet = den totala kostnaden för skickade SMS / antalet prenumeranter som löser in erbjudandet.

Skapa enkelt SMS-kampanjer med ungappeds SMS-verktyg här

Allt du behöver för digital kommunikation

Marknadsför dig via e-post

Kom igång med e-postmarknadsföring idag. Utgå från våra färdiga mailmallar och vår bildbank eller skapa enkelt egna utifrån din grafiska profil.

Läs mer här

Enkät

Skapa undersökningar och enkäter

Gör bättre kundundersökningar och medarbetarundersökningar med vårt enkätverktyg.

Läs mer här

Skicka SMS till din målgrupp

Skapa effektiva kampanjer och nå din målgrupp snabbt via sms.

Läs mer här

Hantera events och inbjudningar

Skapa engagemang innan, under och efter ditt event med vår plattform.

Läs mer här

Marknadens bästa plattform för digital kommunikation

Allt du behöver i en plattform

Med Ungapped sköter du dina events, e-postmarknadsföring, SMS-kampanjer och enkäter från samma ställe.

Support på svenska

Våra kommunikationsexperter hjälper dig gärna att lyckas med din kommunikation. All vår support erbjuds även på engelska.

Ta del av vår expertis

Våra experter finns alltid nära till hands och hjälper dig gärna att utveckla din kommunikation.

Ungapped har 1000-tals nöjda användare


By Oscar Uribe

oscar.uribe@ungapped.com

Oscar är grundare och VD på Ungapped och har 25 års erfarenhet av digital marknadsföring.

Gå tillbaka till bloggen

Ta din marknadsföring till nästa nivå