Sökmotoroptimering

Varför är SEO viktigt? Vi går igenom grunderna för sökmotoroptimering

Av Therese Tullgren | therese.tullgren@ungapped.com

Vi vill med denna artikel gå igenom grunderna i SEO, berätta varför det är viktigt att optimera sitt webbplatsinnehåll. Grunderna är det första vi går igenom för att sedan gå igenom olika stadier av sökmotoroptimering, hur det fungerar och vad SEO är.

SEO – Vad betyder det?
För att sammanfatta så innebär sökmotoroptimering att när du genomför olika aktiviteter ökar du webbplatsens synlighet och ranking i sökresultaten. När du optimerar din webbplats kommer de potentiella kunderna att hitta dina produkter och tjänster inte surfa in på en av dina konkurrenters webbplatser. Med andra ord, genom att synas bättre i sökmotorresultaten innebär det mer trafik till din webbplats.

Vi kommer att fokusera på Google i denna artikel, sökmotorernas kung. Google har 92% sökningar och bing är den sökmotor som kommer på en stark andra plats med en marknadsandel under 3%. Inte ens sökmotorspecialister känner till alla faktorer som påverkar SEO synlighet. Algoritmerna ändras ofta och Google avslöjar inte hur de fungerar. Stora förändringar är inte vanliga men algoritmen kan ha små variation dagligen. Sökmotoroptimering är experiment och undersökningar som pågår konstant.

Finns det några fördelar?
Varför ska man optimera sin webbplats och vad är det som skiljer SEO från marknadsföring via sökmotorerna (SEM)?

  1. När man sökmotor optimerar når man organiska resultat, vilket är en mycket kostnadseffektiv metod som gör att du inte behöver betala för annonser. Med sökmotormarknadsföring (SEM) lyfter du din webbplats till toppen av sökresultaten, men du betalar för varje klick.
  2. För att du ska förstå vad dina besökare söker efter, hjälper SEO. Du får reda på de sökord som används för att hitta din webbplats, populäraste sidorna de sökt efter samt vilka ämnen som intresserar mest på din webbplats.
  3. Med bättre synlighet i sökmotorer ökar varumärkeskännedomen. Det är också mer sannolikt att du får fler konverteringar via det organiska söket än via betalda annonser.
  4. Du kommer få flera kunder och försäljningar: SEO vägleder besökstrafiken till webbplatsen och får besökarna att genomföra åtgärder som du önskar under tiden de är på webbplatsen.

Genomsökning och botar … Hur fungerar sökmotorerna egentligen?
Om vi känner igen hur sökmotorer fungerar kan vi erbjuda rätt typ av information som våra besökare letar efter på vår webbplats.

En genomsökning indikerar hur en sökmotorrobot inspekterar webbplatsen. Roboten crawlar webbplatsens innehåll och lägger sedan till resultatet i ett index.

Att indexera sidor är en process där sökmotorerna lägger till sidor och informationen i indexet. Om man inte vill att vissa sidor ska indexeras bör man märka dessa med noindex-taggar. De sidor som inte kan hittas eller som inte finns längre kan inte läggas till i indexet. Det kan hända när webbadressen ändrats eller en omdirigering saknas.

En webbplatskarta är till stor hjälp för sökmotorrobotar när de söker igenom en webbplats. Kartan berättar för roboten om strukturen och hierarkin av webbsidorna.
Den viktigaste sidan ligger högt upp i webbplatskartan och nära huvudnivån.

Den fil som talar om för sökbotarna vilket innehåll de ska söka igenom heter Robots.txt. De flesta CMS skapar sina egna robot.txt-filer automatiskt. Du bör kontrollera om robot.txt-filen har rätt sidor synliga och de sidor som inte ska visas för besökare är dolda.

Resultaten i söklistan baseras på poäng
Algoritmerna som sökmotorn använder för att rangordna de sidor den hittar från indexet baseras på poäng. Algoritmerna förändras och Google delar inte med sig av det som påverkar algoritmerna. Google strävar alltid efter att ge användaren den bästa upplevelsen, genom att koppla de ämnen som användaren söker efter till vissa sidor och syften. Sökmotorn uppmärksammar webbplatsens användbarhet, hur trovärdig är den och platsen.

Googles senast utvecklingsmål är strukturerad-data och rika resultat. Sökresultaten kommer att variera inom en snar framtid och innehållsformatet kommer att markeras. Sökresultaten kommer visa foton, händelser, vanliga frågor, video, recensioner samt utdrag av artiklar

SEO stegen – Hur du ska optimera din webbplats
SEO är ett pågående arbete, som inte slutar när sidan är ”optimerad”. Rankingen för dina webbsidor påverkas av många saker, t.ex. vilken term du vill hittas av. När du uppnått din eftersträvade position så måste du fortsätta med att optimera sidan för att få behålla platsen.

Det kan ta veckor och upp till månader innan du nått resultat, det beror på webbplatsens situation. Hur är synligheten och vilka åtgärder har vidtagits. Det är ett maraton och inte en sprint.

I fyra steg sker sökmotoroptimeringen:

  1. Analys samt identifiering
  2. Sätt en plan
  3. Optimering
  4. Mäta resultaten

Börja med att identifiera din utgångspunkt
Börja med att analysera den aktuella situationen för din webbplats, vilka sökord använder man och vilken synlighet har webbsidan i sökresultaten. Det är viktigt att veta syftet med webbplatsen och vilken besökare du vill nå ut till. Planera mål, uppdrag, KPI: er, och konverteringar, är grunden bra innan du påbörjar sökmotoroptimeringen.

Det vi kommer att titta på härnäst är teknisk SEO, optimering av innehållet och länkar. SEO-byggstenarna som det kallas.

Teknisk SEO påverkar webbplatsens användbarhet
Teknisk SEO har sidindexering som en del och det betyder att indexerade webbsidor hittas vis Google eller andra sökmotorer och de oindexerade inte. I sidinställningarna för CMS:et som används kan man ställa in sidindexering.

Att webbplatsen är säker är viktigt gällande teknisk SEO. Det är viktigt att webbplatsen har ett SSL-certifikat. Kontrollera detta genom att titta i adressfältet om du ser hänglåsikon. Då har du ett certifikat.

Se till webbplatsen inte har raderat eller flyttat innehåll samt har innehåll som omdirigerats. Har du likadant innehåll på flera sidor kommer du att straffas för att du har dubbletter. Webbplatsen måste ha vanliga URL-adresser. Det hjälper sökmotorerna eftersom de crawlar webbplatsen samt att besökare hittar enklare till din webbplats.

Har du en webbsida som laddar snabbt och är enkel att använda? Är bildstorlekar och eventuella kodproblem åtgärdade, om inte kan det göra att din webbplats blir långsammare. Gör webbplatsen responsiv för att undvika användbarhetsproblem, den kommer då att fungera i alla olika typer av webbläsare.

Har du en webbplats med olika språkversioner? Kom då ihåg att ställa in språket i inställningarna så att sökmotorerna kan läsa varje språkversion och öppna rätt språkversion baserat på användarens plats.

Kvalitet och kvantitet – Investera i innehållet
Skriv sökmotorvänligt innehåll och håll koll på hur det rankas. Textinnehåll med tillräckligt många ord kommer rankas högre i sökmotorn. Man rekommenderar runt 300 ord för att sidan kommer att visas i sökresultaten. Använder du mer än 1000 ord kommer sökmotorn förstå syftet med webbplatsen samt bättre förstå vad sidan handlar vilket hjälper till att rankas högre i sökmotorn.

En annan del av teknisk SEO är att optimera bilder. När man optimerar bilderna ska man se till att filstorlekarna inte överstiger 100 kilobyte. Laddningstiderna kan i annat fall öka. Använd dina valda sökord i filnamnen och i alternativt textinnehåll.

Nyckelord beskriver vad webbplatsen innehåller. Om du använder specifika sökord i webbplatshierarkin – titlar, rubriker, brödtexter och alt-texter – kommer användarna att hitta webbplatsen när man gör sökningar och använder dessa termer. Viktigt att inte glömma metabeskrivningar och titlar. De beskriver för besökaren vad webbplatsen handlar om.

Skriv webbplatsens innehåll för människor och inte för sökmotorer. Se till att texten är lättläst och att du använder tillräckligt många sökord. Något du ska undvika är ”keyword-stuffing”, det kan Google uppfatta som spam.

Tänk på webbplatsens länkprofil
Uppskattningen av länkar till webbplatsen och kvalitén på dessa är en så kallad länkprofil. Länkprofilen är uppskattningen av hur tillförlitlig din webbplats är samt vilken kvalitet den har. Länkprofilen är uppskattningen av länkar till din webbplats och deras kvalitet. Samtidigt kan du utveckla din länkprofil genom att skaffa länkar utanför webbplatsen från relevanta webbplatser som har liknande innehåll.

De två länktyper som Google rekommenderar: Följlänkar från en webbplats till en annan och ”nofollow-länkar” som inte överför auktoritet, men de kan skicka vidare trafik till din webbplats. Google märker inte dessa länkar därför är det att föredra följ länkar. Vill du utöka din webbplats auktoritet ska du samla följ länkar till källor utanför din webbplats. Länkarna bör vara från olika domäner eftersom det är bra med variation för din länkprofil.

Interna länkar är också något Google föredrar som till exempel till den egna bloggen.
Led dina besökare genom webbplatsens innehåll som är relevant för ämnet i bloggen.

Baserat på resultaten kan synligheten förbättras
Mät dina resultat och övervaka trafiken till webbplatsen efter att du tagit dessa steg. Vilka har du nått ut till, antal, nådde du målen samt förbättrade du synligheten i sökmotorerna?

Det variera från veckor till månader innan du ser ett resultat. Det finns dock snabba lösningar, tyvärr är de krävande åtgärder som tar tid.

Formulärets överkant
Formulärets nederkant

Granska din SEO och analysera dina sökord
Själva basen av din SEO-granskning och sökordsanalys är sökmotoroptimering. Genom att granska resultaten ger det dig en heltäckande bild av webbplatsens aktuella situation – den hjälper till att se, vad finns på plats och vad är det som saknas. Du inkluderar kontroll av innehållet, titlar, rubriker, bildstorlekar samt meta-taggar. När du granskat och fått fram ett resultat upprättas en plan för åtgärder som förbättrar webbplatsens synlighet i sökmotorerna.

Analysen av sökorden går hand i hand med SEO-granskningen. Här fokuserar man på webbplatsens sökord, synlighet, antal sökningar för sökorden samt deras konkurrenskraft. Därefter fokusera på vilka sökord du vill ska användas i framtiden och gör sedan en konkurrent analys för att se hur sökorden rankas med samma termer.

Verktyg som hjälper dig med SEO
Google har verktyg för att ganska din webbplats och all data. Det hjälper dig att se över utvecklingen av din webbplats..

Analysverktyget – Google Analytics
Gratisverktyget Google Analytics hjälper dig att samla in och analysera data om dina webbplatsbesökare. Du kommer att kunna se antalet besök du haft på webbplatsen, hur länge de stannade, vilka sidor som är mest populära, antalet nya och återkommande besökare, vilken enhet har man använt, vilken del i landet kommer de ifrån. Du kommer också kunna kontrollera hur väl webbplatsen genererade konverteringar.

Sökresultat med Google Search Console
Google Search Console är också ett gratisverktyg från Google. Med detta verktyg är det enkelt att konfigurera och integrera med andra verktyg som t.ex. Google Analytics. Data som verktyget samlar in ger dig resultat från besökare, vilka sökord man använt, vilka termer som gjorde att man hittade till din webbplats och hur rankingen såg ut det ögonblicket.

Med Google Search Console kan du också mäta funktionalitet på din webbplats. Du får förslag på vilka funktioner som behöver repareras, som verktyget tolkar som trasiga, kan bl.a. vara in operativa länkar.

En viktig skillnad på dessa verktyg är att Search Console visar data från sökmotorn,
alltså det som händer innan besökaren hamnar på din webbplats. Google Analytics samlar in data om besökarnas handlingar på webbplatsen.

Sökmotoroptimering 2022
Google kommer snart att uppdateras till MUM (Multitask Unified Model), som är den senaste versionen. Föregående versionen BERT bidrog till att förbättra förståelsen av ordets betydelse och syfte i sökmotorn. MUM är 1000 gånger effektivare än BERT.

För att Google ska kunna svara på olika frågor med metoden ”Things to know” kommer det mest relevanta resultatet att visas i toppen av sökmotorn. Man kommer kunna se ett textuttag från en artikel eller en bild. Detta kommer spara ett klick för användaren. Sökresultatet kallas för utökade resultat.

Nu är det viktigt att information är tillgänglig både snabbare och enklare. Det kommer innebära att man ger möjlighet till mer mångsidiga satt att söka efter information som också kan besvaras med röstaktivering. Denna typ av funktionalitet ska man hålla ett öga på och ta hänsyn till vid optimering av sin webbplats.

Det som lyfts fram hela tiden är innehållet och rankingen blir mindre relevant när människor kan se resultaten på Google och inte klicka sig vidare direkt till webbplatsen. Det här används också i betalda annonser och då lägger man produkter ovanpå i karusell vy för att korta ner köpresan.

Är det fortfarande värt att arbeta med SEO när algoritmer förändras hela tiden?
Även om Googles algoritmer förändrar hur resultat presenteras så vill man inte avstå SEO. Googles poängsättning av webbplatser kommer att fortgå och webbplatser kommer att visas i sökresultaten som tidigare. Bilder och andra element som presenteras i denna artikel kommer fortfarande att påverka webbplatsens synlighet.

Att innehållet optimeras och att sökord används är fortfarande viktigt. Tänk igenom dess frågor:

  • Har du ett innehållstema som man söker efter?
  • Är innehållet på sidan intressant för användares fråga på olika sätt?

SEO är långsiktig och kontinuerliga ansträngningar som inte ger omedelbara resultat.
Det är ändå fortfarande lönsamt arbete och du kan sätta igång med ett litet bidrag.

För att  du snabbt ska nå ut till era kunder kan ett e-postmarknadsföringsverktyg vara på sin plats. Vill du veta mer om vårt verktyg och hur det kan hjälpa dig kostnadseffektivt med marknadsföringen?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Andra artiklar som kanske kan intressera dig.
Hur kan medieövervakning stödja försäljningen?
Marknadsföringstrender 2022 blev det som vi förutsåg 2019?
Vad är en bra klickfrekvens för e-postmarknadsföring (CTR)?

 

Ta din marknadsföring till nästa nivå