Tre anledningar att välja en svensk leverantör av e-postmarknadsföring

Av Oscar Uribe | oscar.uribe@ungapped.com

I många branscher verkar svensktillverkat – ibland på oklara grunder – vara ett bättre försäljningsargument än mer rationellt grundade marknadsbudskap. Men förutom det faktum att vi människor gillar att höra ihop med andra – finns det några logiska argument för att det skulle vara bättre för dig som marknadsför dig på den svenska marknaden att också använda en svensk plattform för e-post?

– Vad många inte tänker på är att en förutsättning för framgångsrik e-postmarknadsföring är själva leveransbarheten för dina kampanjer, säger Oscar Uribe, grundare och VD av Ungapped. Denna avgörs av Google, Microsoft och andra digitala tjänsteleverantörer som tillhandahåller e-posttjänster. Leveransbarheten avgörs av andelen mail från en IP-adress som klassificeras som skadliga eller spam av mottagare.

Detta innebär att du som företagare vill vara i gott sällskap när du väljer leverantör av e-postmarknadsföringsplattform för att inte utsätta dig för risken att använda en IP-adress som tidigare använts för att spamma användare och därmed får sämre leveransbarhet till dina mottagare.

– Här kommer det svenska perspektivet in, säger Oscar Uribe. Svenska företag är nämligen förhållandevis bra på att inte spamma sina användare, i alla fall om man jämför med aktörer i många andra länder. 

– Eftersom vi på Ungapped uteslutande arbetar med seriösa aktörer och fokuserar på den svenska marknaden så spiller denna goda vana över till samtliga av våra kunder. Och till våra kunders användare.

Detta är också en av anledningarna till att många europeiska företag övergett amerikanska leverantörer under de sista åren. Men det är inte den enda anledningen.

– Vi på Ungapped tar GDPR på allvar, säger Oscar Uribe. Flera av våra konkurrenter, framför allt de amerikanska, lyder inte under GDPR och det finns ingenting som kommer i närheten av ett lika långtgående konsument- och säkerhetsskydd. I takt med att konflikterna mellan EU och USA ökar lär detta bli en viktigare fråga för svenska företag som idag använder amerikanska leverantörer.

Utöver rent affärsmässiga och säkerhetsrelaterade aspekter på plattformsval ser Oscar Uribe det som en självklarhet att driva Ungapped i enlighet med den svenska arbetsmarknadspolitiska modellen.

– Vi som näringsidkare i Sverige har samhället att tacka för den fantastiska möjligheterna att driva framgångsrika företag. Därför vill vi vara med och bidra tillbaka. För oss är det självklart att man som företagare betalar skatt, erbjuder schyssta anställningsvillkor och kollektivavtal. I slutändan gör det även oss till en mer attraktiv arbetsgivare och skapar tydlighet för oss och för vår anställda om vad som gäller på vår arbetsplats. 

Läs mer om Ungappeds erbjudande för e-postmarknadsföring här

Ta din marknadsföring till nästa nivå