Nio tips för att komma igång med e-postmarknadsföring

Av Zandra Preston | zandra.preston@ungapped.com

 1. Skaffa ett bra verktyg för e-postmarknadsföring.
  Använd en leverantör som är med i SWEDMA och följer branschens etiska regler. Se till att verktyget du väljer erbjuder nödvändiga funktioner såsom statistik, inbjudningar, enkäter och sms. Kontrollera att det ingår fri support och/eller tydliga manualer online. Gå en utbildning i verktyget.
 2. Ta fram grundmallar.
  Låt gärna företaget du anlitar också göra dina grundmallar, men dubbelkolla först att de är vana att formge och koda för e-post. Mallarna bör påminna om din övriga grafiska profil och vara mobilanpassade så nyhetsbrevet ser snyggt ut och är läsbart både i datorn, läsplattan och mobilen.
 3. Skapa kontaktlistor.
  Följ lagar och etiska rekommendationer när du samlar in prenumeranter.
  Använd dubbel opt-in för god listkvalitet.
 4. Skapa bra innehåll.
  Skriv till EN mottagare. Dina texter blir mer tilltalande om du har en personlig ton och skriver till en person istället för till många. Be kollegor korrekturläsa dina texter. Låt det gå några dagar och läs igen.
 5. Testa utseendet.
  Använd funktionen förhandsgranskning för att se hur ditt nyhetsbrev kommer att se ut i olika mailklienter och webbläsare. Om ditt e-postverktyg inte har denna funktion bör du själv testa utskicket i olika mailklienter. Testa lite mer. Testa en gång till.
 6. Skicka.
  Tidpunkt är viktigt. Skicka när det passar dina kunder, inte när det är lämpligast för dig. Ha en tydlig avsändare så att mottagaren känner igen ditt företag.
 7. Håll koll på statistiken.
  Lägg upp olika mätvärden redan från början. Vad vill du få ut av din e-postmarknadsföring? Sätt mål och se till att du mäter resultaten. Lär dig begreppen inom e-postmarknadsföringens statistik. Följ regelbundet upp statistik från dina nyhetsbrev.
 8. Utvärdera resultatet.
  Hur många avanmälde sig? Hur många utskick studsade? Hur många klickade på länkar, och vilka länkar var mest populära? Vilka texter, erbjudanden och länkar var inte populära?
 9. Anpassa och gör om.
  Anpassa nästa utskick baserat på den information du fått från dina första utskick och gör om allting från början vid behov .

Ta din marknadsföring till nästa nivå