Hur får du dina mobilanpassade nyhetsbrev lästa i mobilen?

Av Zandra Preston | zandra.preston@ungapped.com

Att mobila tekniker har gått framåt de senaste åren har nog inte undgått någon som jobbar med marknadsföring. Men hur påverkar det oss som använder e-postmarknadsföring som en del av vårt strategiska kommunikationsarbete?

E-posten är en lika aktiv och kraftfull kanal som tidigare men det finns tydliga förändringar gällande hur, när och var mottagarna läser sin e-post. Så vad bör du tänka på?

Fyra tips för att få mobilanpassade nyhetsbrev lästa i mobilen

  • Kortfattat. Mottagare som läser nyhetsbrev i mobilen råkar lätt ut för distraktioner. Håll det kort, koncist och tydligt att överblicka.
  • Mobilanpassa. Det grafiska upplägget för ditt nyhetsbrev måste anpassas efter mobilen. Undvik mycket text, tättsittande länkar och brett innehåll som tvingar mottagaren att scrolla i sidled. Satsa istället på få, överskådliga erbjudanden och en pekfingervänlig layout med stora klickytor och inte för tättsittande länkar.
  • Anpassa landningssidor. Lyckas du få en läsare att klicka på en länk i ditt nyhetsbrev så vill du inte tappa denne om landningssidan på webben inte funkar i mobilen.
  • Värdefullt innehåll. Intressant och värdefullt innehåll är viktigare än någonsin eftersom den mobila läsaren har ännu kortare intressemarginaler än framför datorn.

Några saker att fundera över när du skickar nyhetsbrev till mobilsurfare

När allt fler läser nyhetsbrev och mail i mobilen ställer det andra krav på dig som marknadsförare. Krav som varierar beroende på din målgrupp, deras vanor, ålder, mobilvana med mera.

  • Målgruppens mobilvanor. Målgruppens mobilvanor har naturligtvis stor påverkan på hur dina nyhetsbrev blir lästa. Vilka åldersgrupper har oftast tillgång till mail i mobilen? Använder vissa yrkeskategorier mobilen mer än andra och varierar det beroende på var i landet mottagaren befinner sig? Genom att exempelvis använda enkäter kan du göra undersökningar som tar reda på hur just dina mottagare använder sin mobiltelefon.
  • Tidpunkt. Mobilen gör att allt fler läser mail tidigt på morgonen, sent på kvällen eller på väg från ett ställe till ett annat. Vad innebär det för dina nyhetsbrev? Experimentera och prova dig fram genom att skicka dina nyhetsbrev vid olika tidpunkter. Du kan exempelvis dela upp din kontaktlista i två lika delar och skicka nyhetsbrevet vid olika tidpunkter.
  • Få klick. Generellt sett klickar läsare mindre på länkar när de läser nyhetsbrev i mobilen. Dina länkar behöver därför vara extra lockande och leda till ännu intressantare landningssidor.

Ta din marknadsföring till nästa nivå