Senast uppdaterad den 28 januari 2020

Ungapped AB, (”Ungapped”, ”vi”, ”oss” eller ” vår”) är angelägna om att skydda din integritet. Den här Personuppgiftspolicyn gäller Ungappeds Hemsida, som finns tillgänglig på ungapped.se och Ungappeds online-plattform, vilken tillhandahåller marknadsföringsverktyg för företag (”Ungappeds Plattform”). I denna Personuppgiftspolicy benämns Ungappeds Plattform och Ungappeds Hemsida gemensamt för ”Ungappeds Tjänst”.

Denna Personuppgiftspolicy är avsedd att informera dig om vilken typ av information, inklusive Personuppgifter, som vi kan samla in från dig, hur vi använder informationen och för vilka ändamål. Den informerar dig också om hur du kan kontrollera Ungappeds användande av din information och hur vi skyddar sådan information.

Denna Personuppgiftspolicy är en del av och införlivad i Ungappeds Användarvillkor som finns tillgängliga på ungapped.se/villkor/allmanna-villkor (”Villkoren”). Om någon bestämmelse i denna Personuppgiftspolicy är oförenlig med eller strider mot någon bestämmelse i Villkoren, kommer Personuppgiftspolicyn att äga företräde. Begrepp som används i Personuppgiftspolicyn men som inte definieras häri har den innebörd som ges till dem i Villkoren.

Samtycke

Denna policy gäller information som vi samlar in: (i) vid din användning av Ungappeds Tjänst; och (ii) i e-post, text och andra elektroniska meddelanden mellan dig och Ungappeds Tjänst. Den gäller inte information som samlas in av oss: (a) offline eller på annat sätt, inklusive på någon annan hemsida som drivs av Ungapped; eller (b) via någon hemsida, applikation eller innehåll (inklusive men inte begränsat till, reklam) från någon tredje part (inklusive, men inte begränsat till, våra dotterbolag) som vi kan länka till eller som kan nås genom Ungappeds Tjänst.

Vänligen läs denna Personuppgiftspolicy noggrant för att förstå våra policyer och rutiner angående din information och hur vi behandlar den. Om du inte samtycker till våra policyer och praxis, är det ditt val att inte använda Ungappeds Tjänst. Genom att bereda sig tillgång till eller besöka Ungappeds Tjänst eller skicka in Personuppgifter via Ungappeds Tjänst godkänner du villkoren i denna Personuppgiftspolicy och samtycker uttryckligen därmed till insamling, användning och avslöjande av dina Personuppgifter och Anonymiserad Data (enligt definitionen nedan) i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.

Personuppgifter och Anonymiserad Data

Vi samlar in både Personuppgifter och Anonymiserad Data, enligt definition nedan, i samband med din användning av Ungappeds Plattform.

Personuppgifter” är information som gör det möjligt för någon att identifiera eller kontakta dig, liksom andra icke-offentliga uppgifter om dig som är associerade med eller kopplade till föregående information och kan exempelvis inkludera en persons för- och efternamn, telefonnummer och e-postadress.

Anonymiserad Data” betyder data som inte är associerad med eller kopplad till dina Personuppgifter. Anonymiserad Data möjliggör inte i sig själv identifiering av enskilda personer.

Skydd av din integritet

Vi varken delar, hyr eller säljer din kontoinformation till tredje part, förutom såsom uttryckligen anges i denna Personuppgiftspolicy. Hjälp oss att skydda din integritet genom att hålla din kontoinformation säker. Ange inte dina kontoinloggningsuppgifter till någon och ändra uppgifterna med jämna mellanrum. Om du upptäcker att ett konto visar din personliga eller professionella profil eller att information har skapats på Ungappeds Tjänst av en obehörig person, vänligen kontakta oss genast på hello@ungapped.com för att begära borttagning av sådan information.

Våra Kunders användning

Förutsatt att våra användare (”Användare”) efterlever våra Villkor, använder Användare Ungappeds Tjänst till att föra in, ladda upp och lagra kontaktuppgifter om sina konsumenter (vilka kan innehålla Personuppgifter) (”Konsumentinformation”) för att effektivt kunna lansera kampanjer och distribuera marknadsföringsmaterial för affärsändamål. Konsumentinformation kontrolleras självständigt av våra Användare och samlas in, används, röjs och skyddas enligt Användarens personuppgiftspolicy och omfattas inte av denna Personuppgiftspolicy. Dessutom har våra Användare själva ansvaret för att korrigera, radera eller uppdatera Konsumentinformation som de har samlat in och använder som en del av Ungappeds Tjänst.

Ungapped har ingen direktrelation med de personer som tillhandahåller information (inklusive Personuppgifter) till våra Användare och Ungapped kontrollerar inte våra Användares kontaktlistor, kampanjinnehåll, Konsumentinformation eller annat material eller information som våra Användare kan välja att hantera med hjälp av Ungappeds Tjänst. I samband med Ungappeds Tjänst behandlas Konsumentinformation enligt Användares instruktion och i enlighet med våra Villkor och denna Personuppgiftspolicy. Våra Användares information (inklusive Konsumentinformation) lagras på våra tjänsteleverantörers servrar och våra Användare kontrollerar och är själva ansvariga för insamling och hantering av sådan information som tillhandahålls av Användarna i Ungappeds Tjänst. Vi kan komma att arbeta tillsammans med våra Användare för att hjälpa dem att meddela sina konsumenter om sådan insamling, användning och behandling.

Våra Villkor och denna Personuppgiftspolicy förbjuder oss från att använda Konsumentinformation, förutom om så är nödvändigt för att tillhandahålla och förbättra Ungappeds Tjänst och enligt vad som krävs enligt tillämplig lag. Dessutom förbjuder våra avtal med våra Användare dem från att använda Ungappeds Tjänst för att samla, hantera eller behandla Konsumentinformation i strid med gällande lagar och regler för integritet.

Du förstår och samtycker till att Ungapped inte är ansvarig för hur Användare använder information från konsumenter som de samlar in eller hanterar i Ungappeds Tjänst.

Information vi samlar in och hur vi använder den

Information vid registrering

När du registrerar ett konto hos Ungapped, måste du tillhandahålla oss dina Personuppgifter. Vi samlar in och lagrar följande Personuppgifter i samband med registrering av ett konto: Ditt för- och efternamn, privat och/eller företagshemvist (beroende på vad som gäller) och privat- och företagstelefonnummer (i tillämpliga fall), e-postmeddelanden och adresser. Du är införstådd med att genom att ge oss dina Personuppgifter tillåter du att vi kan identifiera dig. Några av de tjänster vi tillhandahåller kan hindras om du inte förser oss med nödvändiga Personuppgifter.

Vi får använda Personuppgifter du uppger under registreringsprocessen för att skicka dig meddelanden relaterade till våra tjänster. Vi kan också använda sådana Personuppgifter för att skicka elektroniska nyhetsbrev eller reklam via e-post, under förutsättning att du inte har begärt att inte ta emot sådan reklamkommunikation från oss, såsom beskrivs nedan.

Betalning- och faktureringsinformation

När du betalar för användning av Ungappeds Tjänst samlar vår tjänsteleverantör av betalningssystem PayEx å våra vägnar in ditt namn, faktureringsadress och kompletterande kreditkortsinformation eller bankkontoinformation för att vi ska få din betalning. Vår tjänsteleverantör av betalningssystem behåller denna information i enlighet med sin personuppgiftspolicy för att behandla dina betalningar till oss avseende Ungappeds Tjänst och för att möjliggöra automatisk förnyelse av din Prenumerationstjänst enligt vad som anges i våra Villkor.

Återkoppling och kommunikation

Om du ger oss Återkoppling, kontaktar oss via e-post eller deltar i våra undersökningar samlar vi in ditt namn och din e-postadress, eventuell information som begärs i vår Återkoppling, liksom allt annat innehåll som ingår i e-post eller Återkoppling och frågeformulär som du skickar till oss. All Återkoppling du lämnar regleras av Villkoren. Vi får använda Personuppgifter som du kommunicerar, för att kunna kontakta och svara dig på de sätt som beskrivits ovan beträffande registrering av konto.

Logga in information

När du registrerar ett konto på Ungappeds Tjänst kan vår tjänsteleverantör samla in och dela information om exempelvis din webbförfrågan, IP-adress, webbläsartyp, domännamn, åtkomsttider och annan webbläsarinformation med oss. Informationen används för att förse dig med Ungappeds Tjänst och andra tjänster som du begärt, för att förbättra Ungappeds Tjänst, anpassa innehållet i Ungappeds Tjänst, meddela användare om uppdateringar av Ungappeds Tjänst och kontakta dig för våra egna interna marknadsföringsändamål.

Cookies

Vi använder både webbläsarcookies och Flashcookies för att lagra och spåra din information. En cookie är en liten fil som placeras på datorns hårddisk. Vissa funktioner hos Ungappeds Tjänst kan använda lokalt lagrade objekt (eller Flashcookies) för att samla in och lagra information om dina preferenser och din navigering till, från och på Ungappeds Tjänst, till exempel för att hålla reda på dina aktiviteter, skräddarsy webbinnehåll för dina intressen och för att hålla reda på clickstream-data. Flash-cookies hanteras inte av samma webbläsarinställningar som används för webbläsarcookies. Du kan vägra att acceptera webbläsarcookies genom att aktivera lämpliga inställningar i din webbläsare. Emellertid, om du väljer sådana inställningar kan det hända att du inte kan komma åt vissa delar av Ungappeds Tjänst. Om du inte har justerat dina webbläsarinställningar så att webbläsaren kommer att vägra cookies, kommer vårt system att utfärda cookies när din webbläsare surfar in på Ungappeds Tjänst. Du kan ta bort cookies genom att följa anvisningarna i din webbläsares hjälpfil men notera att när du raderar cookies kan du inte kan utnyttja Ungappeds Tjänst

Web Beacons

Sidor i Ungappeds Tjänst (inklusive vår hemsida) och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas web beacons (även refererade till som transparanta gif-filer. pixeltaggar och 1×1-pixlar) som tillåter oss att till exempel räkna Användare som har besökt sidorna eller öppnat ett e-postmeddelande och annan relaterad webbsidestatistik (till exempel populariteten för ett visst innehåll och verifikation av system och serverintegritet). Den här informationen används för att möjliggöra mer korrekt rapportering, förbättra effektiviteten i vår marknadsföring och för att förbättra Ungappeds Tjänst. Vi använder inte web beacons för att lagra eller länka till Personuppgifter.

Övrigt

Vi kan tillhandahålla ytterligare tjänster och/eller kommunikation om du väljer att ansluta dig till sådana, genom de knappar som tillhandahålls i användargränssnittet för våra tjänster. Vi samlar in ditt namn, e-postadress, adress, telefonnummer (om det finns) och annan information som vi specificerar i användargränssnittet för de tjänster vilka du väljer genom att klicka på knapparna. Vi kan använda sådana Personuppgifter för att skicka dig motsvarande tilläggstjänster och/eller kommunikation.

Avslöjande av din information

Vi delar endast dina Personuppgifter med tredje part på de sätt som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy. Vi anser att denna information utgör en viktig del av vår relation med dig. Det finns emellertid vissa omständigheter där vi kan dela dina Personuppgifter med tredje part utan vidare meddelande till dig, enligt nedan.

Tjänsteleverantörer

Vi kan ge din information till tjänsteleverantörer (till exempel, men inte begränsat till, SMS-leverantörer och vår molntjänstleverantör) som behöver informationen för att utföra tjänster till oss. Dessa tjänsteleverantörer är skyldiga att inte använda dina Personuppgifter till annat än att tillhandahålla de tjänster som Ungapped begärt.

Betalningssystem

Vi kan ge din kreditkortsinformation och relaterad fakturerings- och betalningsinformation till tjänsteleverantörer som agerar för Ungappeds räkning, inklusive betaltjänsteleverantörer, i syfte att genomföra betalningar för ditt konto.

Dotterbolag

För att kunna erbjuda Ungappeds Tjänster och olika tjänster till dig kan vi använda moderbolag, eventuella dotterbolag, joint ventures eller andra företag, som existerar eller bildas i framtiden, under gemensam kontroll (”Dotterbolag”). Vi kan dela dina Personuppgifter med våra Dotterbolag och kommer att kräva att våra Dotterbolag följer denna Personuppgiftspolicy.

Affärsöverföringar

När vi utvecklar vår verksamhet kan vi sälja eller köpa företag eller tillgångar. Om vi förvärvas eller fusioneras med en tredje part, förbehåller vi oss rätten att överföra eller dela den information som vi samlat in från våra Användare, som en del i sådan fusion, förvärv, försäljning eller annan förändring av företagsstrukturen. I händelse av vår konkurs, insolvens, omorganisation eller dylikt kan dina Personuppgifter komma att överföras av exempelvis konkursförvaltaren. Om Ungapped eller våra Dotterbolag förvärvas av eller fusioneras med en tredje part, kommer den tredje parten att inneha Personuppgifterna i Ungappeds eller våra Dotterbolags besittning och kommer att åta sig de rättigheter och skyldigheter avseende dina Personuppgifter som fastställs i denna Personuppgiftspolicy.

Anonymiserad Data

Vi kan skapa Anonymiserad Data från Personuppgifter genom att utesluta information (t.ex. ditt namn) som annars skulle göra sådana uppgifter personligt identifierbara. Vi kan använda Anonymiserad Data efter vårt eget val och för alla ändamål. Vi kan dela Anonymiserad Data med allmänheten eller samarbetspartners, till exempel genom att tillhandahålla eller genomföra forskning om beteendemönster relaterade till marknadsföring. När vi tillhandahåller eller använder denna information använder vi processer som tillser att uppgifterna inte identifierar dig och vi förbjuder genom avtal mottagare av sådan data från att manipulera data på ett sätt som skulle kunna identifiera dig.

Övriga avslöjanden

Oavsett vilka val du gör när det gäller dina Personuppgifter(enligt nedan) kan vi röja dina Personuppgifter (i) för att svara på domar, husrannsakningsorder, domstolsorder, legala förfrågningar eller juridiska processer, (ii) utöva våra juridiska rättigheter, försvara oss mot krav eller skydda andra användare, (iii) för att undersöka, förebygga eller vidta åtgärder angående olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri eller som annars krävs enligt lag, eller (iv) undersöka, förebygga eller vidta åtgärder angående eventuella brott mot denna Personuppgiftspolicy eller Villkoren.

Dina val

Ändringar och radering av din data

Om dina Personuppgifter ändras, eller om du inte längre vill använda Ungappeds Tjänst, kan du korrigera, uppdatera, ändra, radera, eller begära radering av ditt konto genom att kontakta oss på hello@ungapped.com. Vi kommer behålla din information så länge som ditt konto är aktivt eller vid behov för att tillhandahålla tjänster. Observera att även om du har bett oss att radera ditt konto eller någon tillhörande information som beskrivs ovan kan vi vara skyldiga att behålla viss information och inte radera denna (eller behålla den under en viss tid, i sådana fall kommer vi att genomföra din begäran om att radera informationen först efter att vi har uppfyllt sådana krav). När vi raderar information kommer den att raderas från den aktiva databasen, men kan komma att förbli i våra arkiv. Under alla omständigheter behåller vi och använder din information om nödvändigt för att efterleva våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal.

Välja bort

Vi kommer regelbundet att skicka dig gratis nyhetsbrev och e-postmeddelanden som direkt främjar användningen av Ungappeds Tjänst eller för att berätta om tjänster som vi tror kommer att vara av intresse för dig. Av respekt för din integritet kan du välja att sluta ta emot vårt nyhetsbrev eller e-post som innehåller marknadsföring och ha möjlighet att ”välja bort” genom att följa anvisningarna i dessa e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss på hello@ungapped.com.

Tjänsterelaterad kommunikation

Medan du kan ”välja bort” vissa tjänsterelaterade meddelanden genom att följa de avanmälningsinstruktioner som finns i det e-postmeddelande du får eller genom att kontakta oss på hello@ungapped.com, kan du inte, trots de angivna e-postinställningarna, ”välja bort” andra tjänsterelaterade meddelanden avseende ditt konto eller dina betalningar som görs eller samlas in av dig, inklusive mottagande av meddelanden om uppdateringar av våra Villkor eller denna Personuppgiftspolicy, förutom genom att du avslutar ditt konto.

Säkerhet

Ungapped vidtar tekniska och administrativa åtgärder och upprätthåller säkerheten för information som samlas in via Ungappeds Tjänst. Även om vi följer allmänt accepterade standarder för att skydda de Personuppgifter som lämnas in till oss, både vid överföring och mottagande, är ingen överföringsmetod över internet eller elektronisk lagringsmetod 100% säker och inget företag, inklusive Ungapped, kan helt eliminera riskerna med hantering av information på internet. Du godkänner att du lämnar dina Personuppgifter på egen risk. Om du har några frågor angående våra säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta hello@ungapped.com.

Barn

Ungapped samlar inte in eller hanterar Personuppgifter från eller om barn under tretton (13) år och Ungappeds Tjänst är inte avsedd att användas av personer under tretton (13) år. Om du är yngre än tretton (13) år, använd inte Ungappeds Tjänst. Om vi får information om att Personuppgifter avseende någon under tretton (13) år har samlats in på Ungappeds Tjänst, kan vi deaktivera kontot och/eller göra användarinnehållet oåtkomligt. Om du upptäcker att vi har Personuppgifter om någon under tretton (13) år, vänligen informera oss på hello@ungapped.com.

Tredje parts-verktyg; Tredje parts-kampanjer och länkar

Var medveten om att villkoren i vår Personuppgiftspolicy inte gäller tredje parts hemsidor, produkter, tjänster, innehåll eller länkar som tillhandahålls för det föregående, via Ungappeds Tjänst. Tredje parts tjänsteleverantörer av sådana hemsidor, produkter, tjänster eller innehåll kan samla in (via spårteknik såsom cookies eller web beacons) och använda anonym information om din interaktion med tredje parts hemsidor, produkter, tjänster eller innehåll med vilken du interagerar.

Ändringar i denna Personuppgiftspolicy

Denna Personuppgiftspolicy kan ändras av oss från tid till annan. Om vi gör väsentliga ändringar i denna Personuppgiftspolicy meddelar vi dig genom att skicka den reviderade Personuppgiftspolicyn via Ungappeds Tjänst eller meddela dig via din e-postadress (angiven i din kontoinformation). Din fortsatta användning av Ungappeds Tjänst efter anmälan av ändringar enligt beskrivning ovan kommer att tolkas som ditt samtycke till sådana ändringar. Om du gör invändningar mot ändringar, krävs att du omedelbart avslutar ditt konto och upphör med att använda Ungappeds Tjänst.

Frågor och ytterligare information

Kontakta gärna oss på hello@ungapped.com om du har några frågor om Ungappeds Personuppgiftspolicy eller hantering av information i Ungappeds Tjänst.

Ta din marknadsföring till nästa nivå