Personuppgiftspolicy | Ungapped

Senast uppdaterat: 2018-05-17

Ungapped AB, (”Ungapped”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är engagerade i att skydda din integritet. Den här Personuppgiftspolicyn gäller Ungappeds webbplats, som finns på ungapped.se och Ungappeds onlineplattform som tillhandahåller marknadsföringsverktyg för företag (”Ungappeds plattform”). I samband med denna Personuppgiftspolicy kallas Ungappeds plattform och Ungappeds webbplats gemensamt för ”Ungappeds tjänst”.

Denna Personuppgiftspolicy är avsedd att informera dig om vilken typ av information, inklusive personligt identifierbar information, som vi kan samla in från dig, hur vi använder den informationen och för vilket ändamål. Den informerar dig också om hur du kan styra hur Ungapped använder din information och hur vi skyddar sådan information.

Denna Personuppgiftspolicy är en del av och införlivad i Ungapped Allmänna villkor som finns på ungapped.se/villkor/allmanna-villkor (”Villkoren”). Om någon bestämmelse i denna Personuppgiftspolicy är oförenlig eller strider mot någon bestämmelse i Villkoren kommer Personuppgiftspolicyn att gälla endast med syftet som anges häri. Termer som används i Personuppgiftspolicyn men som inte definieras här har de innebörder som ges till dem i Villkoren.

Samtycke

Denna policy gäller information som vi samlar in: (i) genom din användning av Ungappeds tjänst; och (ii) i e-post, text och andra elektroniska meddelanden mellan dig och Ungappeds tjänst. Den gäller inte information som samlas in av oss: (a) offline eller på annat sätt, inklusive på någon annan hemsida som drivs av Ungapped; eller (b) via någon hemsida, applikation eller innehåll (inklusive men inte begränsat till, reklam) från någon tredje part (inklusive, men inte begränsat till, våra dotterbolag) som kan länkas till eller tillträdas från Ungappeds tjänst.
Vänligen läs denna Personuppgiftspolicy noggrant för att förstå våra policyer och rutiner angående din information och hur vi behandlar den. Om du inte samtycker till våra policyer och praxis, är det ditt val att inte använda Ungappeds tjänst. Genom att tillträda eller besöka Ungappeds tjänst eller skicka in Personlig information via Ungappeds tjänst godkänner du villkoren i denna Personuppgiftspolicy och uttryckligen samtycker därmed till insamling, användning och avslöjande av din Personliga information och Anonym information (som varje term är definierad nedan) i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.

Personlig information v. Anonym information

Vi samlar både Personlig information och Anonym information, enligt definition nedan, i samband med din användning av Ungappeds plattform.

”<strong”>Personlig information” är information som gör det möjligt för någon att identifiera eller kontakta dig, liksom andra icke-offentliga uppgifter om dig som är associerad med eller kopplade till något av föregående och kan inkludera till exempel en persons för- och efternamn, telefonnummer och e-postadress.

Anonym information” betyder data som inte är sammanhörande till eller kopplade till din Personliga information. Anonym information tillåter inte genom sig själv identifiering av enskilda personer.

Skyddande av din integritet

Vi delar, hyr eller säljer inte din kontoinformation till tredje part, förutom vad som uttryckligen anges i denna Personuppgiftspolicy. Hjälp oss att skydda din integritet genom att hålla din kontoinformation säker. Ange inte dina kontoinloggningsuppgifter till någon och ändra det med jämna mellanrum. Om du upptäcker att ett konto som visar din personliga eller affärsprofil eller information har skapats på Ungappeds tjänst av en obehörig person, kontakta oss genast på hej@ungapped.com för begäran om att det tas bort.

Användning av våra Kunder

Under förutsättning att våra Användare (”Användare”) uppfyllelse av villkoren i våra Villkor, använder Användare Ungappeds tjänst till att införa, ladda upp och lagra sin konsumentkontaktinformation (som kan innehålla personligt identifierbar information) (”Konsumentinformation”) för att effektivt kunna köra kampanjer och distribuera marknadsföringsmaterial för sina affärsändamål. Konsumentinformation styrs enbart av våra Användare och samlas in, används, avslöjas och skyddas enligt Användarens personuppgiftspolicy och omfattas inte av denna Personuppgiftspolicy. Dessutom har våra Användare själva ansvaret för att korrigera, radera eller uppdatera Konsumentinformation som de har samlat in och använder som en del av Ungappeds tjänst.

Ungapped har inget eget förhållande till personer som tillhandahåller information (inklusive personligt identifierbar information) till våra Användare och Ungapped kontrollerar inte våra Användares kontaktlistor, kampanjinnehåll, Konsumentinformation eller annat material eller information som våra Användare kan välja att hantera med hjälp av Ungappeds tjänst. I samband med Ungappeds tjänst behandlas Konsumentinformation som Användare skickar i enlighet med våra Villkor och denna Personuppgiftspolicy. Våra Användares information (inklusive Konsumentinformation) lagras på våra tjänsteleverantörers servrar, våra Användare kontrollerar och är själva ansvariga för insamling och hantering av sådan information som tillhandahålls av Användarna i Ungappeds tjänst. Vi kan komma att arbeta tillsammans med våra Användare för att hjälpa dem att meddela sina konsumenter om sådan insamling, användning och behandling av Användardata.

Våra Villkor och denna Personuppgiftspolicy förbjuder oss från att använda Konsumentinformation, förutom vad som är nödvändigt för att tillhandahålla och förbättra Ungappeds tjänst och enligt vad som krävs enligt gällande lag. Dessutom förbjuder våra avtal med våra Användare att de använder Ungappeds tjänst för att samla, hantera eller behandla Konsumentinformation i strid med gällande lagar och regler för integritet.

Du samtycker till att Ungapped inte är ansvarigt för hur våra Användare använder informationen från sina konsumenter som de samlar in eller hanterar på Ungappeds tjänst.

Information vi samlar in och hur vi använder den

Registreringsinformation

När du registrerar ett konto hos Ungapped, måste du ge oss Personlig information. Vi samlar in och lagrar följande personuppgifter i samband med registrering av ett konto: Ditt för- och efternamn, privat- och/eller företagsort (beroende på vad som gäller) och privat- och företagstelefonnummer (i tillämpliga fall), e-postmeddelanden och adresser. Du förstår att genom att ge oss sådan Personlig information tillåter du oss att identifiera dig. Några av de tjänster vi tillhandahåller kan hämmas om du inte ger oss nödvändig Personlig information.
Vi får använda den Personliga information du lämnar in under registreringsprocessen för att skicka dig tjänsterelaterade meddelanden. Vi kan också använda sådan Personlig information för att skicka dig elektroniska nyhetsbrev eller reklam via e-post, om du inte har begärt att du inte ska ta emot sådan reklamkommunikation från oss som beskrivs nedan.

Betalnings- och faktureringsinformation

När du skickar in betalning för användning av Ungappeds tjänst samlar vår tjänsteleverantör av betalningssystem, PayEx, å våra vägnar in ditt namn, faktureringsadress och kompletterande kreditkortsinformation eller bankkontoinformation för att vi ska få din betalning. Vår tjänsteleverantör av betalningssystemet behåller denna information i enlighet med sin personuppgiftspolicy för att behandla dina betalningar till oss för Ungappeds tjänst och aktiverar automatisk förnyelse av din Prenumerationstjänst enligt vad som anges i våra Villkor.

Återkoppling och kommunikation

Om du ger oss Återkoppling, kontaktar oss via e-post eller deltar i våra undersökningar samlar vi ditt namn och din e-postadress, eventuell information som begärs i vår Återkoppling, liksom allt annat innehåll som ingår i e-post eller Återkoppling och frågeformulär du skickar till oss. All Återkoppling du lämnar regleras av Villkoren. Vi får använda Personlig information som lämnas i din kommunikation för att kontakta och svara dig på sätt som beskrivits ovan för registreringsinformation.

Logginformation

När du registrerar ett konto till Ungappeds tjänst, kan vår tjänsteleverantör samla in och delainformation som din webbförfrågan, IP-adress, webbläsartyp, domännamn, åtkomsttider och annan webbläsningsinformation med oss. Informationen används för att förse dig med Ungappeds tjänst och andra tjänster som du begärt, förbättra Ungappeds tjänst, anpassa innehållet till Ungappeds tjänst, meddela användare om uppdateringar av Ungappeds tjänst och kontakta dig för våra egna interna marknadsföringsändamål.

Cookies

Vi använder både webbläsarcookies och Flashcookies för att lagra och spåra din information. En cookiewebbläsare är en liten fil placerad på datorns hårddisk. Vissa funktioner hos Ungappeds tjänst kan använda lokalt lagrade objekt (eller Flash-cookies) för att samla in och lagra information om dina preferenser och navigering till, från och på Ungappeds tjänst, till exempel hålla reda på dina aktiviteter, skräddarsy webbinnehåll för dina intressen och hålla reda på klick stream data. Flashcookies hanteras inte av samma webbläsarinställningar som används för webbläsarcookies. Du kan vägra att acceptera webbläsarcookies genom att aktivera lämplig inställning i din webbläsare. Emellertid, om du väljer den här inställningen kan det hända att du inte kan komma åt vissa delar av Ungappeds tjänst. Om du inte har justerat din webbläsarinställning så att den kommer att vägra cookies, kommer vårt system att utfärda cookies när du riktar din webbläsare till Ungappeds tjänst. Du kan ta bort cookies genom att följa anvisningarna i din webbläsares hjälpfil, förutsatt emellertid att när du gjort det kan du inte kan utnyttja Ungappeds tjänst

Webb-beacons

Sidor inom Ungappeds tjänst (inklusive vår hemsida) och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas webb-beacons (även refererade till som tydliga gifs. pixeltaggar och single pixel gifs) som tillåter oss att till exempel räkna Användare som har besökt sidorna eller öppnat ett e-postmeddelande och annan relaterad webbsidestatistik (till exempel registrerar populariteten för visst innehåll och verifierar system och serverintegritet). Den här informationen används för att möjliggöra mer korrekt rapportering, förbättra effektiviteten i vår marknadsföring och förbättra Ungappeds tjänst. Vi använder inte webb-beacons för att lagra eller länka till Personlig information.

Övrigt

Vi tillhandahåller ytterligare tjänster och/eller kommunikation som du väljer att ansluta dig till genom knappar som tillhandahålls i användargränssnittet för våra tjänster. Vi samlar ditt namn, e-postadress, adress, telefonnummer (om det finns) och annan information vi anger i användargränssnittet för de tjänster vilka du väljer genom att klicka på knapparna. Vi kan använda sådan Personlig information för att skicka dig motsvarande tilläggstjänster och/eller kommunikation.

Upplysande av din information

Vi delar endast din Personliga information med tredje part på de sätt som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy. Vi anser att denna information är en viktig del av vår relation med dig. Det finns emellertid vissa omständigheter där vi kan dela din Personliga information med vissa tredje parter utan vidare meddelande till dig, enligt nedan.

Tjänsteleverantörer

Vi kan ge din information till tjänsteleverantörer (till exempel, men inte begränsat till, SMS-leverantörer och vår molntjänstleverantör) som behöver informationen för att utföra tjänster för oss. Dessa tjänsteleverantörer är skyldiga att inte använda dina Personliga information till annat än att tillhandahålla de tjänster som Ungapped begärt.

Betalningssystem

Vi kan ge ditt kreditkort och relaterad fakturerings- och betalningsinformation till tjänsteleverantörer som agerar för Ungappeds räkning, inklusive betaltjänsteleverantörer, i syfte att genomföra betalningar för ditt konto.

Dotterbolag

För att kunna erbjuda Ungapped och olika tjänsterna till dig kan vi använda moderbolag, eventuella dotterbolag, joint ventures eller andra företag, som existerar eller bildas i framtiden, under en gemensam kontroll (gemensamt ”Dotterbolag”). Vi kan dela dina Personuppgifter med våra Dotterbolag, i vilket fall vi kommer att kräva att våra Dotterbolag följer denna Personuppgiftspolicy.

Affärsöverföringar

När vi utvecklar vår verksamhet kan vi sälja eller köpa företag eller tillgångar. Om vi förvärvas eller slås samman med en tredje part, förbehåller vi oss rätten att överföra eller tilldela den information som vi samlat in från våra Användare som en del av sådan fusion, förvärv, försäljning eller annan förändring av kontrollen. I händelse av vår konkurs, insolvens, omorganisation, mottagande eller uppdrag till förmån för fordringsägarnas rättigheter i allmänhet kan dina Personuppgifter överföras av förvaltaren. Om Ungapped eller våra Dotterbolag förvärvas av eller slås samman med en tredje part, kommer den tredje personen att inneha Personuppgifterna i Ungappeds eller våra Dotterbolags besittning och kommer att åta sig rättigheter och skyldigheter avseende din Personliga information enligt beskrivningen i denna Personuppgiftspolicy.

Anonym information

Vi kan skapa Anonym information från Personlig information genom att utesluta information (t.ex. ditt namn) som annars skulle göra sådana uppgifter personligt identifierbara för dig. Vi kan använda Anonym information efter egen bedömning och för alla ändamål. Vi kan dela Anonym information med allmänheten eller samarbetspartners, till exempel genom att tillhandahålla eller genomföra forskning om beteendemönster relaterade till marknadsföring. När vi tillhandahåller eller använder denna information använder vi förfaranden så att uppgifterna inte identifierar dig och vi förbjuder kontraktsenligt mottagare av data från att manipulera data på ett sätt som skulle identifiera det tillbaka till dig.

Övriga upplysningar

Oavsett vilka val du gör när det gäller din Personliga information (enligt nedan) kan vi avslöja din Personliga information (i) för att svara på domar, husrannsakningsorder, domstolsorder, legala förfrågningar eller juridiska processer, (ii) utöva våra juridiska rättigheter, försvara oss mot rättsliga krav eller skydda andra användare, (iii) för att undersöka, förebygga eller vidta åtgärder angående olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri eller som annars krävs enligt lag, eller (iv) undersöka, förebygga eller ta åtgärder angående eventuella brott mot denna Personuppgiftspolicy eller Villkoren.

Dina val

Ändringar och radering av din data

Om din Personliga information ändras, eller om du inte längre vill använda Ungappeds tjänst, kan du korrigera, uppdatera, ändra radera, eller begära radering av ditt konto genom att kontakta oss på hej@ungapped.com. Vi kommer behålla din information så länge som ditt konto är aktivt eller vid behov för att tillhandahålla tjänster. Observera att även om du har bett oss att radera ditt konto eller någon tillhörande information som beskrivs ovan kan vi vara skyldiga att behålla viss information och inte radera denna (eller behålla den under en viss tid, i sådana fall kommer vi att genomföra din begäran om att radera först efter att vi har uppfyllt sådana krav). När vi raderar någon information kommer den att raderas från den aktiva databasen, men kan förbli i våra arkiv. Under alla omständigheter behåller vi och använder din information om nödvändigt för att följa våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal.

Välja bort

Vi kommer regelbundet att skicka dig gratis nyhetsbrev och e-postmeddelanden som direkt främjar användningen av Ungappeds tjänst eller för att berätta om tjänster som vi tror kommer att vara av intresse för dig. Av respekt för din integritet kan du välja att sluta ta emot vårt nyhetsbrev eller e-post innehållande marknadsföring och ha möjlighet att ”välja bort” genom att följa anvisningarna i dessa e-postmeddelanden eller kontakta oss på hej@ungapped.com.

Tjänsterelaterad kommunikation

Medan du kan ”välja bort” vissa tjänsterelaterade meddelanden genom att följa de anmälningsinstruktioner som finns i det e-postmeddelande du får eller genom att kontakta oss på hej@ungapped.com, kan du inte, trots de angivna e-postinställningarna, ”välja bort” andra tjänsterelaterade meddelanden avseende ditt konto eller betalningar som görs eller samlas in av dig, inklusive mottagande av meddelanden om uppdateringar av våra villkor eller denna Personuppgiftspolicy, förutom genom att du avslutar ditt konto.

Säkerhet

Ungapped använder tekniska och administrativa kontrollfunktioner och upprätthåller säkerheten för information som samlas in via Ungappeds tjänst. Även om vi följer allmänt accepterade standarder för att skydda de Personuppgifter som lämnas till oss, både vid överföring och mottagande, är ingen överföringsmetod över Internet eller elektronisk lagringsmetod 100% säker och inget företag, inklusive Ungapped, kan helt eliminera riskerna med hantering av information på Internet. Du godkänner att du lämnar din Personliga information på egen risk. Om du har några frågor angående våra säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta hej@ungapped.com.

Barn

Ungapped samlar inte in eller upprätthåller Personlig information från eller om barn under tretton (13) år och Ungappeds tjänst är inte avsedd att användas av personer under tretton (13) år. Om du är yngre än tretton (13) år, använd inte Ungappeds tjänst vid något tillfälle eller på något sätt. Om vi får information om att Personlig information för någon under tretton (13) år har samlats in på Ungappeds tjänst, kan vi deaktivera kontot och/eller göra användarinnehållet oåtkomligt. Om du upptäcker att vi har personuppgifter om någon under tretton (13) år, vänligen informera oss på hej@ungapped.com.

Tredje parts verktyg; Tredje parts kampanjer och länkar

Var medveten om att villkoren i vår Personuppgiftspolicy inte gäller tredje parts hemsidor, produkter, tjänster, innehåll eller till länkar som tillhandahålls för det föregående via Ungappeds tjänst. Tredje parts tjänsteleverantörer av sådana tredje partshemsidor, produkter, tjänster eller innehåll kan samla in (via spårteknik som cookies eller webb-beacons) och använda anonym information om din interaktion med tredje parts hemsida, produkt, tjänst eller innehåll och med vilken du interagerar.

Ändringar i denna Personuppgiftspolicy

Denna Personuppgiftspolicy kan ändras av oss från tid till annan. Om vi gör väsentliga ändringar i denna Personuppgiftspolicy meddelar vi dig genom att skicka den reviderade Personuppgiftspolicyn på Ungappeds tjänst eller meddela dig via din e-postadress (såsom anges i din kontoinformation). Din fortsatta användning av Ungappeds tjänst efter att en sådan anmälan av ändringar enligt beskrivning ovan kommer att tolkas som ditt samtycke till sådana ändringar. Om du gör invändningar mot ändringar, krävs att du omedelbart avslutar ditt konto och upphör med att använda Ungappeds tjänst.

Frågor och ytterligare information

Kontakta gärna oss på hej@ungapped.com om du har några frågor om Ungappeds Personuppgiftspolicy eller informationspraxis för Ungappeds tjänst.

Ta din marknadsföring till nästa nivå Testa gratis

Lyckas med dina kundupplevelser

Få vårt nyhetsbrev och ta del av tips, tricks och nyheter.