Jämför Ungapped med andra enkätverktyg!

Hur står vi oss jämfört med SurveyMonkey och Google Forms?
Vad skiljer oss åt?

Testa gratis

Ungapped
BASIC
SurveyMonkey
BAS
Google Forms
 
Obegränsat antal enkäter
Obegränsat antal frågor per enkätMax 10 frågor per enkät.
Antal svar per enkätMax 500 svar per enkät.Max 100 svar per enkät.
Mall-bibliotek
Väntelista-funktion
”En fråga per sida”-funktion”visa fråga x på nästa sida OM respondenten svarat y” är en paid featurehar inte ”visa fråga x på nästa sida OM respondenten svarat y”
NPS-fråga
Samtyckes-block (GDPR)
Möjligt att anpassa enkäten med egen logga, typsnitt, färger etcdelvis
Gratis bildbank
Google Fonts
Överhoppslogik (skip logic)
Svarskvot
Anpassa tack-sidan
Automatiskt bekräftelsemail till respondentrespondenten kan få ett mailkvitto med sina angivna svar
Automatiskt bekräftelse-sms till respondent(kostnad för sms:et tillkommer)
E-postnotifikation till dig om inkommet svar
Går det att exportera svaren?
Obegränsat antal kontoanvändare?
Fri supportVia chat, email och telefonVia e-post

* Här har vi jämfört Ungapped BASIC, SurveyMonkey BAS och Google Forms, dvs gratisversionerna av enkätvertygen.
Jämförelse gjord november 2019.

Ta din marknadsföring till nästa nivå