Skicka påminnelsemail till inaktiva kontakter

Inaktiv kontakt = en kontakt som varken har öppnat eller klickat i ett mail.
skicka påminnelsemail bara till inaktiva kontakter

  1. Öppna mailstatistiken för det tidigare skickade mailet
  2. Klicka på den grå Inaktiva-stapeln (längst till höger)
  3. Nu ser du alla inaktiva kontakter, dvs de kontakter som varken har öppnat eller klickat på länkar i mailet.
    Klicka på Exportera uppe till höger och välj Ny lista.
  4. Döp listan till något bra.
  5. Gör en kopia på det tidigare skickade mailet och gör eventuella ändringar i innehållet.
  6. Koppla ihop detta mail med din nya lista.
  7. Skicka ut

Se också:
Skicka påminnelse till de som ej ännu besvarat din enkät/anmält sig till ditt event »