Ring oss: 08 410 413 13 Maila oss: support@ungapped.com

Skicka påminnelsemail till inaktiva kontakter

2022-08-30

Påminnelsemailet kommer att skickas till mailets inaktiva kontakter, dvs de kontakter som fått mailet men som varken har öppnat eller klickat i mailet (= de mailmottagare som finns i den grå stapeln i mailstatistiken) vid tiden för påminnelsemailets utskickstid.

  1. Öppna mailstatistiken för det tidigare skickade mailet
  2. Klicka på Skapa påminnelse
  3. Sätt eventuell en ny ämnesrad på påminnelsemailet (eller behåll samma ämnesrad)
  4. Skriv en eventuell beskrivning av mailet (denna beskrivning är enbart för internt bruk, mottagaren kan inte se den någonstans)
  5. Ange datum och tid för när påminnelsen ska skickas
  6. Schemalägg påminnelsemailet.

De kontakter som hunnit öppna/klicka i mailet innan påminnelsemailet skickas kommer att försvinna ur mottagarsegmentet, och kommer alltså ej få påminnelsemailet.

skicka påminnelsemail bara till inaktiva kontakter

Se också:
Skicka påminnelse till de som ej ännu besvarat din enkät/anmält sig till ditt event »

    Manualer

    Ta din marknadsföring till nästa nivå