Skapa mall

  1. Skapa ett nytt utskick genom att klicka på Skapa uppe i den svarta listen
  2. Välj en gratis-mall eller ett tidigare skickat mail att utgå ifrån
  3. Designa som du vill (lägg förslagsvis in företagets logga och kontaktuppgifter och gå till Design i höger-spalten för att göra designinställningar, tex bakgrundsfärg, bakgrundsbild, bredd på mailet, typsnitt, fontstorlek, länkfärg, textfärg)
  4. När du är nöjd med mailets utseende – klicka på Spara som mall i höger-spalten.
  5. Ge mallen ett namn (beskrivning behöver du inte ange). Spara.

Detta är din mall, och nästa gång du gör ett mail kan du välja denna mall som grund.

create your own email template

Click to watch full screen.

Så kopierar du mallen/gör du kopia på tidigare utskick/återanvänder ett mail »