Ring oss: 08 410 413 13 Maila oss: support@ungapped.com

Mailstatistik

2023-05-23

När ditt mail har skickats börjar Ungapped samla in statistik om mailet. Det ger värdefull information om hur stort intresse som finns för ditt nyhetsbrev och dess innehåll. Statistiken visar hur många som har öppnat, klickat, studsat och avanmält sig med mera.

All statistik baseras på DISTINKTA kontakter. I underrapporterna kan man dock se att en person kan ha öppnat och klickat flera gånger i samma mail. Det är inte ovanligt att en person i statistiken kan ha öppnat ett mail flera hundra gånger om hen till exempel har en Android-telefon som ständigt uppdaterar inkorgen.

Klick brukar återspegla verkligheten och en högre mängd klick är ofta tecken på att en läser många artiklar, återkommer till mailet flera gånger eller delar mailet med andra (= skickar mailet vidare). Om man vidarebefordrar ett mail kommer mailets ALLA öppningar och klick att registreras på ursprungsmottagaren.
Om någon avanmäler sig från ett delat mail kommer ursprungsmottagaren att avanmälas.


Klicka på en stapel i diagrammet för att få fram en lista på mottagare i respektive kategori. Listan kan man välja att exportera till excel eller till en ny kontaktlista.

Antal = visar antalet mottagare som utskick har skickats till, mottagit, öppnat, klickat etc.
Procent = Är den procentuella mängden utifrån listor och mottaget.

Vilken data läses in i statistiken?

Överst i statistikrapporten visas:

 • Mailets ämnesrad
 • Delningsfunktioner – till webbversion av utskicket, Facebook, Twitter och LinkedIn
 • Beskrivning (intern)
 • Mottagare: Visar den lista/listor som mailet har skickats till. Tänk på att listor kan ha ändrats eller raderats efter att mailet har skickats.
 • Datum och tid för när mailet skickades, och vilken användare som skickat mailet.

Vad visar översikten

Skickat:
Är alla kontakter som fanns på mailets utskickslista.
Utskickslistan är en sammanslagning av alla kontaktlistor och segment som är ihopkopplade med mailet.

Mottaget:
Visar alla kontakter på utskickslistan vars mailserver har tagit emot mailet. (Om mottagarens mailserver inte tagit emot mailet är det en studs.)

Mottagare är alla unika e-postadresser i listorna/segmenten som har kopplats ihop med mailet.
Verktyget filtrerar automatiskt bort kontakter i listor som är:

 • HELT avanmälda (blockerade)
 • Avanmälda från just det här mailets prenumeration
 • De som tidigare fått mailet (om det har skickats tidigare SAMT att mailet inte är inställt på att skickas till samma mottagare flera gånger).

Öppnat:
Visar de kontakter som öppnat och laddat ner bilder i mailet. För att Ungapped ska registrera ett mail som öppnat krävs det att mottagaren tillåter att bilder med vår trackingpixel nedladdas till sin läsare.

 • Apple har sedan slutet på år 2022 börjat ladda hem bilderna i förväg så antalet öppningar är högre om man har många Apple-mailanvändare. Outlook däremot laddar inte in bilder som standard och där har man färre öppningar än i verkligheten.

Klickat:
Visar antalet klick på länkar i mailet.
Vissa företag, som t.ex. ICA-koncernen (inkl. Apotek Hjärtat), har antivirus-program som automatiskt klickar på ALLA länkar i mailet.
(Vi kommer i framtiden försöka rensa bort dessa automatiska klick från klickstatistiken, men de finns just nu).

Klicka på stapeln i diagrammet för att se vilka mottagare som klickat samt hur många gånger hen klickat i mailet.

Öppnat eller klickat:
Visar de mottagare som har minst en öppning och/eller ett klick (eftersom det är möjligt att klicka i ett mail UTAN att ha öppnat mailet (= aktiverat bilderna)).

Klicka på stapeln i diagrammet för att se vilka mottagare som öppnat mailet (laddat ner bilder) samt klickat i mailet och hur många gånger man öppnat respektive klickat på länkar i mail.

Konverterat:
Visar de mottagare som Ungapped fått tillbaka en konvertering på från hemsidan via vårt konverterings-script.

Studsat:
Är de mottagare som Ungapped har fått tillbaka en mjuk ELLER hård studs på så fort vi skickat mailet. I dagsläget ligger inte fördröjda studsar här. (Vi kommer så småningom komma ut med ett nytt sätt att skicka så att vi får även fördröjda studsar).

Om du klickar på stapeln ”Studsat” visas en lista med de mottagare vars e-postadress har studsat och studsorsak.

Hur får Ungapped reda på studsar?
När mailet skickas till mottagarens mailserver får Ungapped i de flesta fall direkt ett svar om att mailet har tagits om hand ELLER att mailet inte kommer att kunna levereras. Detta svar loggas och några gånger om dagen (upp till 24 timmars fördröjning) läses loggarna in i databasen och kan då ses av dig som användare.
Studsar loggas alltså inte i realtid.

Varför får vi studsrapporter som Ungapped inte känner till?
Som nämnts ovan får Ungapped inte alltid svar på en gång när mailet skickas. Ibland kan en mottagarens mailserver ha för mycket att göra så att mailet köas internt. När mailet senare ska skickas och mailservern märker att mailet inte kan skickas så skickar mottagarens mailserver en ”non-delivery report”, NDR, där det står att mailet inte kunde skickas. Detta svar kommer till mailadressen som användes som avsändare (from) och INTE till mailadressen som angetts som svarsadress (reply-to). Detta innebär att du som kund ibland kan få studsrapporter till din avsändaradress som Ungapped INTE känner till.

Lär mer om studsar och hur Ungapped hanterar studsar här.

Avanmält:
Är de mottagare som avanmält sig från en prenumeration ELLER helt avanmält sig från att få mail från detta konto.

Inaktiva:
Är de mottagare som inte visat några interaktioner via mailet, dvs ingen öppning, klick, studs eller avanmälan.
OBS! Att en mottagare står som ”inaktiv” behöver inte betyda att kontakten inte har läst mailet – om mottagaren använder en mailklient där bilder inte automatiskt visas (exempelvis Outlook) kan kontakten ändå ha läst mailet.

Händelser över tid:
visar statistik på aktivitet under den valda tidsperioden.
I datumkalendern högst uppe på sidan går det att filtrera på olika fasta perioder eller att välja specifika datum i kalender.

Första 24 timmarna –> visar en graf över hur många kontakter som öppnat/klickat under de första 24 timmarna sedan mailet skickats.

Besökta länkar
Visar en lista på de länkar i mailet som någon mottagare har klickat på. Det går att växla mellan att se länkar grupperade efter bas-url eller en och en. Bredvid varje länk visas statistik-antalet unika klick samt den totala antalet klick på länken.

 • Unika klick = Antalet unika kontakter som klickat på länken
 • Totala klick = Det totala antalet klick på länken.

  (en kontakt kan ha klickat flera gånger på samma länk, så det är normalt att summan totala klick är högre än antalet unika klick).

Mest engagerade mottagare
Visar de tre mest engagerade mottagarna av utskicket och hur många gånger man har öppnat, klickat. Både unika klicka och det totala antalet klick (samma som ”Besökta länkar” kan en kontakt ha klickat flera gånger på samma länk, därmed kan det vara ett högre antal totala klick än antalet unika klick).

E-postläsare
Visar fördelningen av alla öppningar mellan mobil och stationär enhet. Att tänka på är att en mottagare kan ha öppnat ett utskick flera gånger från olika läsare.

Platser med flest öppningar och klick
Visar statistik efter land och stad på öppnat och klick både i antal och procentuellt.

OBS! Denna statistik får du ta med en nypa salt –> detta är en indikation på var mottagarna befinner sig, men ingen sanning.
Till exempel står det ”Kristianstad” på mig, men jag befinner mig i Stockholm = MEN det bredband jag surfar på har sina servrar i Kristianstad.

Många öppningar i Mountain View, USA?
Det kan betyda att många av dina mottagare har en Gmail-adress (eller på något sätt använder Google som e-postklient). Google lagrar alla bilder i dina nyhetsbrev lokalt hos dem. Det innebär att alla bilder visas automatiskt (så att mottagaren inte behöver klicka på ”visa bilder” och laddar in dem om de inte väljer att inte göra det).

Därmed registreras Gmail-bilder i Mountain View, USA, vilket innebär att alla bilder visas och registreras automatiskt som öppnade. Till exempel filtrerar Google ut möjligheten för många e-postprogram att avslöja deras mottagares läsvanor, såsom öppningar, vilken e-postläsare som används, vilken IP-adress mottagaren har och geografisk placering, osv.

Det viktigaste är inte hur många som öppnar nyhetsbrevet, utan att dina läsare klickar sig vidare från nyhetsbrevets länkar/knappar till din webbplats och artiklar, samt förhoppningsvis konverterar genom att svara på en enkät, skicka en förfrågan eller ladda ned något.

  Manualer

  Ta din marknadsföring till nästa nivå